Det burde være en selvfølge at renholderne har de samme trygge og lovlige rammene i sitt arbeids­forhold som du har i ditt. (Ill.foto: Colourbox)

Leserinnlegg: Felles front

Arbeids­tilsynet, NHO, Virke og LO gjør felles front mot kjøp av ulovlige kjøp av renholds­tjenester.

Publisert

Innlegget er skrevet av Kristin Skogen Lund (NHO), Vibeke Madsen (Virke), Erna Hagensen (LO/Arbeidsmands­forbundet) og Trude Vollheim (Arbeids­tilsynet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Alle virksomheter som kjøper renholds­tjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeids­vilkår. Under halv­parten gjør dette. Enda færre er klar over at det er straffbart å ikke gjøre det. Det viser en under­søkelse gjennom­ført av Opinion på oppdrag fra Treparts bransje­program renhold.

Mange useriøse

Deler av renholds­bransjen er preget av useriøse virksomheter, som vinner oppdrag ved å tilby billig renhold. Ulovlig billig renhold. Innkjøperne tror gjerne de har gjort en god avtale, men noen betaler en høy pris for at innkjøperne skal få en lav pris. Taperne er den enkelte renholder og det norske arbeids­livet.

De fleste bedriftene i renholds­bransjen driver seriøst, og tilbyr sine ansatte lovlige, trygge og anstendige arbeids­forhold. Men når de skal ut og konkurrere om nye oppdrag, er det vanskelig å vinne over konkurrenter sovm driver med skittent spill. Noen er rett og slett kriminelle aktører som utnytter sine arbeids­takere på det groveste.

Om du jobber i en klesbutikk eller i en barnehage, på et trenings­senter eller hos et advokat­kontor; alle er vi helt avhengige av at noen kommer og gjør rent hos oss. Både for hygiene og for trivsel. Det burde være en selvfølge at renholderne har de samme trygge og lovlige rammene i sitt arbeids­forhold som du har i ditt.

NHO Service og Handel og Arbeidsmands­forbundet er sammen med myndig­hetene i Treparts bransjeprogram renhold.

Innkjøperens makt

Hva kan en innkjøper gjøre med dette? Svaret er mye. Det er cirka 250 000 virksom­heter i Norge, men under­søkelsen viser at svært få har noe særlig kjenn­skap til regel­verket de er pålagt å følge ved kjøp av renholds­tjenester. Hvis alle kjøper renholds­tjenester fra offentlig godkjente renholds­virksomheter og kontrollerer at de følger regel­verket, kan de gjøre en uvurderlig innsats i arbeidet med å få de useriøse aktørene ut av markedet.

Vi – partene i arbeidslivet og myndighetene – jobber gjennom treparts­samarbeidet aktivt for å øke seriøsiteten i bransjen. Både sammen og hver for oss. Arbeidstilsynet har de siste årene vært på tilsyn hos nesten 3 000 innkjøpere av renholds­tjenester.

Arbeidsgiver­organisasjonene tilbyr sine medlemmer informasjon og veiledning. Arbeidstaker­organisasjonene jobber gjennom sitt tillitsvalgt­apparat for at de skal påvirke på sine arbeids­plasser. Men dette er ikke nok.

Innkjøperne har en svært viktig rolle, og må bidra i arbeidet med å bekjempe de useriøse aktørene i renholds­bransjen. Innkjøperne er vår fjerde samarbeids­partner, og i kampen for en seriøs renholds­bransje må alle fire samarbeids­parter ta ansvar og gjøre jobben sin.

Sjekkliste for innkjøpere

Så hvordan kan en innkjøper sjekke at man har alt på det rene?

1) Sjekk i renholds­registeret at renholds­virksomheten du bruker, eller den du vurderer å kjøpe fra, er godkjent og driver lovlig.

2) Bruk guiden ved kjøp av renholds­tjenester som også ligger på arbeidstilsynet.no. Den gir både gode tips og er et nyttig verktøy som skal gjøre det enklere for innkjøpere å oppfylle informasjons- og påseplikten.

Hvis virksomheten dere bruker står oppført som «ikke lovlig» i renholds­registeret, må dere enten kreve at de søker om godkjenning, eller avslutte kontrakten. Hvis dere under kontroll av lønns- og arbeids­forholdene i renholds­virksomheten avdekker at de ikke følger regel­verket, må dere kreve at de retter opp det som ikke er i orden, og eventuelt avslutte kontrakten hvis de ikke gjør det.

Det står garantert mange renholds­virksomheter i kø for å gi dere et seriøst, godt tilbud. Hvis alle virksom­heter som kjøper renholds­tjenester gjør jobben sin med å ta en jevnlig systematisk sjekk på forholdene i renholds­virksomheten de handler fra, vil det være et kjempe­løft i arbeidet for et seriøst arbeidsliv i Norge. For lovlige og anstendige arbeids­forhold for alle renholdere. For rett­ferdige konkurranse­vilkår for alle renholds­virksomheter i Norge, da vil de som driver seriøst få en ærlig mulighet til nettopp det.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS