Metoder-for-HMS-regulering
Metoder-for-HMS-regulering

Metoder for HMS-regulering

Den nye boka Metoder for HMS-regulering knytter HMS til et bærekraftig produksjonsliv.

Publisert

(Omslag: Cappelen Damm)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kravene til regulering av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter er omfattende og ufravikelige, og det norske produksjonslivet har blitt stadig mer kompetent og effektivt når det gjelder praktiske forbedringer på HMS-området.

Mål om nullskader og nullutslipp, fullt forsvarlig arbeidsmiljø, renere produksjon, effektiv avfallshåndtering og gjenbruk, miljømerking, miljøsertifisering og miljøfyrtårn er koblet til mål om effektiv produksjon og økt konkurransekraft. Forbedringer innenfor bredden av HMS-regimets målfelt krever dessuten at vi har enkle, kraftfulle og veltilpassede HMS-metoder og verktøy.

Et bærekraftig produksjonsliv

Boka knytter metodeutvikling og -anvendelse for HMS-regulering til ideen om et bærekraftig produksjonsliv. Bærekraftige virksomheter krever nye ledelsesformer og åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn og motiver, men også at vi har tilstrekkelige hjelpemidler i metodekassen for HMS-forbedring. Det siste tiåret har frembrakt stadig nye metodetilskudd på HMS-feltet, og boka presenterer og analyserer de mest sentrale og nyeste bidragene.

Forfatter av Metoder for HMS-regulering er Jan Erik Karlsen. Boka er på 240 sider.

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS