penger - bredde
penger - bredde

Fra i dag: 151 kroner timen

I dag trer allmenngjøringsforskriften for renhold i kraft, og dermed er det ulovlig å lønne renholdere i private renholdsbedrifter under 151 kroner og 67 øre i timen.

Publisert

Timelønna gjelder for alle renholdere over 18 år i private bedrifter, også uorganiserte og utenlandske arbeidstakere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er også allmenngjort tariffvilkår knyttet til blant annet overtidstillegg, samt reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted.

Gjennom allmenngjøringsvedtaket har tillitsvalgte dessuten fått innsynsrett. Det betyr at tillitsvalgte kan kreve at virksomheten dokumenterer at eventuelle underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrift.

Dersom det viser seg at ansatt hos underleverandørene ikke får lønn etter forskriften, er hovedbedriften ansvarlig for å betale ut allmenngjort lønn. Dette kalles solidaransvar.

Du kan lese mer om allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten i neste nummer av Renholdsnytt, som kommer ut neste uke.

Powered by Labrador CMS