Standardkontrakt for renholdsbransjen

I 2006 kom Norsk Standard for renholdskontrakter NS 8431 på plass. Hensikten med standardriseringen å ha en kontrakt som hele bransjen kan stille seg bak, her finner du mer om den.

Publisert

NS 8431 regulerer alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fastrenhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De sentrale avklaringene og reguleringer i kontrakten er:

- Kontraktsperioden er satt til en bindende periode på minimum tre år. Etter dette gjelder fire måneder oppsigelsestid.

- Etter standarden gis det rett til å regulere kontraktssummen i løpet av kontraktstiden. Dette gjelder ved merkostnader ved endring av lov, forskrift eller lønnsøkning.

- Bruken av underleverandør er regulert.

- Mangelfull leveranse skal varsles skriftlig og uten ubegrunnet opphold. Renhold er en ferskvare. Utbedringene må starte innen 24 timer, og kjøper kan kreve prisavslag.

- Det gis ikke rom for å trekke ut deler av oppdraget og overlate til en annen leverandør. Endringer skal skje skriftlig og i god tid.

- Kontrakten kan ikke sies opp i kontraktsperioden med mindre: Flytting, da gjelder 4 måneder oppsigelsestid. Ved vesentlig mislighold skal det gis skriftlig varsel og rett til retting. Erstatning ved heving merutgifter og fortjeneste

- Utlevering av kontraktsdokumenter til uvedkommende

medfører erstatningsansvar

- Rettstvister prosederes ved renholdsstedets verneting

Bruk NS 8431

Administrerende direktør i SBL Petter Furulund anbefaler på det sterkeste at denne kontrakten tas i bruk. Slik at du unngår tvister og uklarheter.

For mer informasjon om NS 8431 se www.standardnorge.no

"
Powered by Labrador CMS