Portrett av Wiig
– Det høres jo fint ut, å jobbe når du vil og reise når du vil, sier Trine Wiig, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer blant annet renholdere i privat sektor. Hun poengterer at det imidlertid er mye å tenke på, for den som vurderer å ha en app som arbeidsgiver.

Hvor høy lønn bør du ha som selv­stendig nærings­drivende?

Tips til god lesning: LO-organet FriFagbevegelse setter søkelyset på hvor lønnsomt det egentlig er å være selv­stendig nærings­drivende renholder.

Publisert

Jobber du som selvstendig, er det mye å tenke på. FriFagbevegelse tar i en god artikkel opp fordeler og ulemper ved denne arbeids­formen.

Blant annet gir nettstedet et regne­eksempel der renholderen Monika jobber som selvstendig og får oppdrag gjennom en app.

Timeprisen i appen (det kunden betaler) er 750 kroner timen, hvorav Monika selv sitter igjen med brutto 299 kroner timen etter at alle utgifter er betalt. Det er mer enn minste­satsen for allmenn­gjort timelønn (for tiden kr 216,04), men det er imidlertid ikke satt av penger til forsikring for sykepenger, til ferie eller til pensjon - altså goder / rettigheter du har som ansatt i en renholdsbedrift.

FriFagbevegelse har ellers hentet inn tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det i 2022 var ca. 13 000 personer som drev med rengjørings- eller håndverks­tjenester OG fikk sin inntekt fra digitale plattformer.

Artikkelen anbefales varmt: Hvor lønnsomt er det egentlig å være selvstendig næringsdrivende? (FriFagbevegelse)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS