klasserom lærer hånd finger
Det er et stort behov for mellomleder­utdanning i drift- og servicebransjen for å dekke de behovene bransjen har.

Fagskolen Oslo etablerer studium i renholds­ledelse

Til høsten starter to nye mellomleder­utdanninger for henholdsvis renholds­ledelse og for bygnings­drift og eiendoms­service. Et såkalt supplerings­opptak åpner 31. mai kl. 09.00.

– Studiet er utviklet av Norsk Arbeidsmands­forbund og Bransje­foreningen Drift og Service i NHO Service og Handel i samarbeid med oss, opplyser Anne Kristine Eggen Lervik, som er leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen Oslo.

Hun tilføyer at det legges opp til et tett samarbeid med virksomhetene, som stiller opp med foredrags­holdere og praksisplasser.

Det skal allerede være god søknad til de nyetablerte leder­utdanningene. Og til deg som ikke har søkt ennå:

Det er fortsatt muligheter for nye søkere når suppleringsopptaket åpner 31. mai kl 09:00 (link til Fagskolen Oslo)

Poenggivende studie

Fagskolene i Norge (generelt) tilbyr yrkesrettet og gratis utdanning på høyere nivå, altså på nivå med universitet og høyskole. De to aktuelle mellomleder­studiene gir kompetanse innenfor ledelse, digitalisering, bærekraft og rollen som mellomleder.

Hver av dem gir 30 studiepoeng, er nettbaserte med samlinger, og går som deltids­studier over to år.

Studiet er godkjent hos NOKUT og starter opp med forbehold om finansiering.

Opptakskrav

Opptakskravene til studiet er relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studie­kompetanse. Også søkere som ikke fyller de formelle kravene, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Les mer om studiene generelt, opptakskrav, frister, praktisk gjennomføring og annet på: Mellomleder Byggdrift og eiendomsservice og om Mellomleder Renhold (link til Fagskolen Oslo).

Stort behov for studiet

Fagskolen Oslo skriver på sin nettside at det er stort behov for mellomleder­utdanning i drift- og servicebransjen for å dekke behovene i bransjen.

Markedet for drift- og service­tjenester er stort og voksende. Seriøse og kompetente aktører i denne bransjen er vesentlig for at næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv skal kunne utføre sine primær­oppgaver. Jorulf Brøvig Silde, bransje­direktør i NHO Service og Handel, sier det slik:

– Bransjen leverer stadig mer avanserte tjenester, det er større krav til mellomledere enten det handler om å bli en bedre leder, ha ansvar for opplæring av medarbeidere, utvikle rutiner og planer og ivareta drift av bygg, forstå bygnings­kroppen, internkontroll, teknisk utstyr og digitalisering og bærekraft. Utdanning for de som allerede utfører arbeidet og leder andre er nødvendig og kjær­komment, skriver han på nettsiden til NHO Service og Handel.

– Det er fortsatt noen ledige plasser på studiet. Vi oppfordrer medlems­bedriftene til NHO Service og Handel om å benytte mulighetene for kompetanse­løft for sine nåværende og kommende ledere og skaffe seg et forsprang, uttaler Anne Kristine Eggen Lervik ved Fagskolen Oslo på samme nettside.

Studiet er for ordens skyld en offentlig utdanning som er åpen for alle, som oppfyller opptakskravene.

Dersom du har spørsmål til utdannelsen eller søknads­prosessen, ta gjerne direkte kontakt med Fagskolen Oslo på 23 46 57 00. Eller søk her (link til supplerings­opptak hos Fagskolen Oslo)

Mer om studiet Mellomleder Renhold

Mellomleder­utdanningen er bygd opp av seks emner, med en avsluttende prosjekt­oppgave som gjennom­føres med en virksomhet som studiearena.

  • Emne 1 Mellomleder og utviklings­aktør i renholds­bransjen og

  • emne 2 Grunnleggende salg og service i renholdsbransjen,

skal gi studentene grunn­leggende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i ledelse, bærekraft og digitalisering.

  • Emne 3 Renholdsbransjen i endring,

  • emne 4 Digitalisering og bærekraft i renholds­bransjen og

  • emne 5 Ledelse og medarbeider­skap i renholdsbransjen,

skal gi studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til medarbeiderskap og mellom­ledelse av renholds­bransjen i endring, samt bransje­relatert behov for bærekraftig drift og digitalisering.

Hvert av emnene, samt den avsluttende prosjekt­oppgaven, gir 5 studiepoeng som samlet gir 30 studiepoeng.

  • Et siste og avsluttende emne er en prosjekt­oppgave der studenten skal bruke en virksomhet som studiearena. Studenten skal gjøre seg kjent med organisasjonens virksomhet og de ulike enhetene den består av. Fagskolen Oslo har etablert samarbeids­avtaler med de virksomhetene som skal samarbeide om gjennom­føring av den avsluttende prosjektoppgaven.

Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til hvert av emnene i studieplanen. Lærerstyrt undervisning utgjør totalt 204 timer fordelt på 3 samlinger og nettbaserte forelesninger som gjennomføres mellom samlingene.

Kilder:

Mellomleder Renhold (Fagskolen Oslo)

Mellomleder Byggdrift og eiendomsservice (Fagskolen Oslo)

Ny mellomlederutdanning: Renholdsledelse og Mellomleder Bygningsdrift starter høsten 2024! (NHO Service og Handel)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS