snakkeboble

Usikker fremtid for FM-utdanning

Leder­artikkel i Renholdsnytt nr. 5/2023: Planene om å reetablere en bachelor­utdanning i fasilitets­styring ser ut til å ha strandet, iallfall ved Handels­høyskolen ved OsloMet.

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholds­nytt nr. 5/2023.

.

Det er selvsagt trist hvis det ikke lykkes å få igang et slikt studium, som ville gitt et godt og nødvendig påfyll av ledere innenfor renhold, fasilitets­styring og eiendoms­forvaltning.

Det siste kullet med bachelor­studenter ved OsloMet var ferdig med sin 3-årlige utdannelse på forsommeren i 2020. FM-biten av studiet var da blitt gradvis redusert, og mot slutten var det kun i 3. studieår at studentene hadde mulighet for å fordype seg i fasilitets­styring. Studentene fikk til gjengjeld dessto bedre trening i administrasjon og ledelse. Viktige fag, selv om mange i bransjen kunne ønsket seg langt større vekt på FM-fag.

Både Høgskolen i Oslo og Akershus og OsloMet har vist mye vilje og søkt nye veier for å bevare et studium som aldri har vært en volum­utdanning. Noen år har rekrutteringen vært bedre enn andre, og studiet har skiftet både navn og tildels profesjonsretning – fra Bachelor i Husøkonomi og service­ledelse (oppstart i 2003) til Bachelor i Facility Management (oppstart i 2013) og Bachelor i Økonomi og administrasjon (oppstart i 2015).

Om døren ved Handels­høyskolen / OsloMet nå skulle lukke seg for godt, finnes det tunge aktører i bransjen som garantert ikke vil slå seg til ro med dét. Alternativer kan finnes, både i og utenfor OsloMet, selv om OsloMet er et opplagt førstevalg fordi de allerede har utmerkede faglige ressurser.

Om vi igjen vil få se en norsk FM-utdannelse på høyskole- og universitetsnivå, er usikkert. Men når vi eventuelt får det, er det viktig at både offentlig og privat sektor spør seg selv om hvordan de kan bidra til å markedsføre og rekruttere til en slik utdannelse.

For det er ikke gitt at alle 18-åringer er kjent med de flotte og fremtids­rettede karriere­mulighetene som ligger innenfor Facility Management.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS