Generisk grafikk som viser invitasjon til et arrangement i Norsk Forening for Service og Renhold

NFSR inviterer til frokost­møte

Norsk Forening for Service og Renhold inviterer til frokost­seminar 15. mars i Oslo. Åpent for alle.

Publisert

15. mars inviterer foreningen på nytt til faglig påfyll og frokost, og håper flere tar seg tid til et lite pusterom i hverdagens gjøremål. NFSR håper å fylle salen med engasjerte bransjefolk, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Foreningen lover god frokost, nyttig og konkret informasjon fra foredrags­holdere og hyggelig samvær med bransje­kolleger. Sted: Det Norske Teatret, Kristian IVs gate 8, Oslo.

Påmeldings­frist 8. mars kl. 16. Program og påmelding til frokost­møtet via Checkin.no (direktelink).

NFSRs Facebook-side.

Program

08.15 - 09.00 Frokost

09.00 - 09.30 FM-utdanning nå og i fremtiden på OsloMet: Det har skjedd mye med høyere utdanning i faget de siste årene, og pr dags dato er det kun to emner i FM som skal sørge for rekruttering av kunnskaps­rike studenter til bransjen. Ellen Nygard gir oss en opp­datering på FM-fagene og studentene, og også et blikk inn i fremtiden. Ønkset og behovet om en bachelor i FM står sterkt i bransjen og Ellen forteller om arbeidet hun nå legger ned for å forhåpentligvis få dette til å bli en realitet.

09.30 - 10.00 Renhold i Arbeids­miljø­portalen: Arbeidsmiljø­portalen er en portal der du kan finne både innsikt og verktøy for et godt arbeids­miljø. Nå er renhold som bransje også lagt inn i denne og vi får en visning og innføring i denne.

10.00 - 10.30 Ren tilstede­værelse: Trine Wiik og Ingeborg Malterud kommer som representanter for Norsk Arbeidsmands­forbund og NHO Service og Handel, og forteller om det nye million­prosjektet med mål å heve yrkes­statusen og gjøre renhold til et mer attraktivt yrke. I prosjektet skal det arbeides med jobb på dagtid, egen kampanje for renhold på dagtid og økt kunnskaps­nivå i parts­samarbeidet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS