Bilde av Mari Røed
Mari Antonsen Røed er styreleder i NFSR og med i organiseringen av konferansen & messen Bygg Ren Verdi 2023.

Samarbeid og sam­spill er viktigere enn noen sinne

De siste års endringer i arbeids­livet gjør at mange opp­lever at det stilles andre krav enn tidligere. Bygg Ren Verdi byr på en unik mulighet til på kort tid å opp­datere seg på nyheter i bransjen, mener NFSR-leder Mari A. Røed.

Publisert

Lederkonferansen & utstiller­messen Bygg Ren Verdi (BRV) er blitt en god tradisjon, og nå nærmer 2023-utgaven seg.

Vi har stilt to spørsmål til Mari Antonsen Røed, leder i Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og også med i plan­leggingen av BRV:

  • BRV har en omfattende messedel. Hvor mye betyr det for renholds­ledere å kunne treffe leverandører?
    – I en ellers hektisk hverdag er dette en unik mulighet til å på kort tid møte mange leverandører og oppdatere seg på nyheter i bransjen. Renholds­lederne trenger ikke bruke tid på å oppsøke leverandører og informasjon, de får alt enkelt tilgjengelig på ett og samme sted.
  • Arbeidslivet har vært gjennom store endringer de siste årene, med pandemi­nedstengninger, økt hygienefokus, mer bruk av hjemme­kontor, forsynings­problemer og dyrtid. Hvordan tenker du at årets temavalg favner endringene i arbeidslivet?
    – Samarbeid og samspill er med de endringene vi har hatt i arbeids­livet de siste årene blitt svært viktig, og mange opplever nok at det her stilles andre krav enn det tidligere er gjort. Dette gjelder både internt i virksomheter og i samarbeid med lokal­samfunn og andre virksomheter, i tillegg til en forventing om at det skal skapes noe sammen på tvers av fagfelt og virksomheter.

Mari arbeider til daglig i FM-selskapet Sodexo.

Mer info & påmelding

Meld deg på her (link til konferansens tekniske samarbeids­partner Proviso)

Ytterligere info på Bygg Ren Verdis nettside

Viktig møteplass for bransjen

Lederkonferansen Bygg Ren Verdi arrangeres av NHO Service og Handel, NFSR, RELE og Renholdsnytt, og alle som jobber med renhold, eiendoms­drift og for­valtning er i mål­gruppen når vi samles til konferanse og messe 19.-21. april 2023.

Hovedtema denne gang er: Hvordan få til samarbeid, samspill og samskaping i egen virksomhet?

Tradisjonen tro vil det også bli en omfattende leverandør­messe med nyheter, innovasjoner, tips og råd.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS