Forsiden til Renholdsnytt nr. 5/2022. Hoved­bildet viser Thomas Johnsen, som studerer sam­funnets opp­fatning rundt renholds­faget (foto: Charlotte Ekroll). Småbilder: Espen Rostrup Nakstad under Seminar for Sykehus­renhold (foto: Trond Erik Hillestad). Vaskeri­fagbrev (foto: Nor Tekstil). Renholds­tralle (ill.: Colourbox)

Renholdsnytt 5/2022 er ute nå

Vårt hovedtema denne gang er «datastøttet renhold», en type tekno­logi som slett ikke skal tvinge renholderen til å løpe hit og dit straks en sensor varsler om et behov, men som tvert imot skal hjelpe renholderen til å få bedre kontroll over sin egen arbeidsdag.

Publisert

Papirutgaven av Renholdsnytt nr. 5/2022 postlegges 25. oktober.

.

Temasaker: Datastøttet renhold

Digital utgave

Digital versjon av bladet er inkludert hvis du har et Digital- eller Total-abonnement.

Det er også mulig å kjøpe tilgang til enkelt-eksemplarer gjennom Buy&Read, helt tilbake til 1/2005.

Kjøp nr. 5/2022 her, 4/2022, 3/2022, 2/2022, 1/2022, 6/2021, 5/2021, 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021

Lettere å disponere dagen: Dataverktøy hjalp renholderne i Kautokeino kommune til å forenkle plan­leggingen og få mer effektive arbeids­dager. (FDVhuset)

En lys idé om smartere traller: Den tekno­logiske utviklingen for renholderen gir oss nesten uante muligheter. Renholdstralla er et viktig verktøy, og kanskje er det på tide å tenke nytt rundt den. (DNB)

Slik lykkes du med datastøttet renhold: Sensorer gir en rekke muligheter og teknisk er det nå enkelt å ta dem i bruk. Det avgjørende er organisasjonens vilje og evne til å være med på endrings­reisen. (Datec)

Tenk i gjennom hva du faktisk trenger: Mye av det man ønsker seg ved å ta i bruk data­støttet renhold, kan oppnås uten bruk av sensorer. (Sota Data)

Én sensor som går til alt: BOSS Europe lanserer egen­utviklet sensor som passer i alle papir­dispensere og avfalls­dunker.

Andre artikler

Hvordan ble renhold en profesjon? Ved Universitetet i Agder er Thomas Johnsen i slutt­fasen med en master­oppgave. Tema: profesjonaliseringen av renholds­bransjen.

Strengere regler skal gi tryggere kjemikalie­håndtering: Fra 1. januar 2023 skjerpes kravene til sikkerhets­datablader. Blant annet settes det nye krav til enkelt og presist språk.

Ny maskinserie fra Taski: Swingos mellom­store gåbak-maskiner blir gradvis historie, mens Ultimaxx fases inn som ny serie gulvpleie­maskiner fra Taski / Diversey. (Lilleborg)

Gledelig gjensyn for sykehus­renholderne: Etter to års koronapause kunne renholds­lederne i helse­vesenet endelig møtes til faglig og ufaglig påfyll. (Seminar for sykehus­renhold)

Arrangerer intern fagbrev­utdanning: Nor Tekstil er godt i gang med sitt å utdanne sitt tredje kull med fag­arbeidere til vaskeri­faget. De første fagprøvene ventes avlagt til våren.

Kronikk

Fortidens oldfrue- og husøkonom­utdanninger sett i lys av nåtiden: Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke å forme fremtiden. (Ellen Nygard, OsloMet)

Juss og arbeidsmiljø

Prøvetid i arbeidsf­orhold: Fem hoved­punkter å huske på. (Anna Hjelle, advokat i NHO Service og Handel)

Småstoff

I tillegg finner du faste spalter som Nyheter, Nytt fra NFSR, Nye produkter, Kalender og Marked.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS