57 prosent av bedriftene i NHO Service og Handel uttaler at de har et økende udekket kompetanse­behov. Ett tiltak kan være at praktiske fag i grunnskolen gis langt mer oppmerksomhet.

Stor etter­spørsel etter kompetanse

Det er i dag stor mangel på kompetent personell hos norske bedrifter: – Behov for en grunn­skole­reform, mener NHO Service og handel.

Publisert

Saken er skrevet av NHO Service og Handel:

Mandag 28. februar lanserte NHO sitt Kompetanse­baromenter (link til hvatrengernorge.no). Dette er en kartlegging av NHOs medlems­bedrifters kompetanse­behov i 2021. Undersøkelsen har blitt gjennom­ført årlig siden 2014. Årets utgave er den åttende i rekken

Resultatene viser at hele to av tre NHO-bedrifter har et udekket kompetanse­behov. Aldri før har man sett like høyt tall i baro­meterets historie.

Og det er håndverks­faget som utmerker seg. Hele 55 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for denne kompetansen.

Har tapt kunder

Halvparten av alle som er i jobb i Norge, jobber innenfor privat tjeneste- og handels­sektor. NHO Service og Handel (NHOs nest største lands­forening), som representerer bedriftene i denne sektoren, har en høyest andel som oppgir at de har tapt kunder som følge av mangel på kompetanse.

- Yrkesfag har blitt løftet høyt på agendaen hos mange organisasjoner og politikere de siste årene, men dessverre ser vi at kompetanse­gapet bare øker. Vi må ha tiltak for å sikre at næringslivet får kompetansen de har behov for fremover, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Etterlyser grunn­skoler­eform

Blant medlemmene i NHO Service og Handel ser man det udekkede kompetanse­behovet bare har økt de siste årene.

I 2019 svarte like under 50 prosent av medlems­bedriftene at de hadde et udekket kompetanse­behov. I år er tallet oppe på 57 prosent.

- En av løsningene på kompetanse­utfordringene er en grunnskole­reform. Praktiske fag må gis langt mer oppmerksomhet, slik at elever sikres et tilbud som både gir læring og mestrings­følelse. Mange av de som går i 10. klasse kjenner ikke til alle de jobb­mulighetene som ligger i yrkesfag, enten det dreier seg om frisør, kokk eller snekker, sier Kaltenborn.

- Videre må rådgivnings­funksjonen for elevene i ungdoms­skolen forsterkes. Ungdoms­skolee­levers valg av studie­retning er blant de mest krevende og avgjørende valgene som mange mennesker står overfor gjennom hele livet. Næringslivet må kobles tettere på både rådgivningen og under­visningen i langt høyere grad enn i dag. Vi ser også innenfor tjeneste og handel at det fremover blir behov for reparasjoner og gjenbruk, og de håndverks­fagene som er i stand til å utføre det, legger hun til.

- Dersom vi ikke får på plass tiltak og tettet kompetanse­gapet, vil det være en tragedie for de som kunne ha skapt flere arbeids­plasser, men også de som kunne fått de jobbene.

Om NHOs kompetanse­barometer

NHOs kompetanse­barometer er en undersøkelse som viser medlems­bedriftenes utdekkete kompetanse­behov og konsekvensene av dette. Undersøkelsen har blitt gjennom­ført årlig siden 2014. Årets utgave er den 8. i rekken.

Kilde: Stor mangel på kompetent personell hos norske bedrifter: - Behov for en grunnskolereform (link til NHO Service og Handel)

.

Noen hovedfunn:

  • I 2021 oppgir to av tre bedrifter å ha et udekket kompetanse­behov (totalt for hele NHO-fellesskapet). Dette er den høyest andelen i barometerets historie.

  • Blant NHOs landsforeninger, så er det flest bedrifter i NHO Service og Handel som oppgir at de har tapt kunder som følge av mangel på kompetanse.

  • Bedrifter hos NHO Service og Handel har et økende udekket kompetanse­behov. 57 prosent i 2021. 2019 lå det på like under 50 prosent.

  • I NHO Service og Handel er det særlig håndverksfag (56 prosent av medlemmene oppgir at de har behov for den kompetansen), som for eksempel frisører, som utmerker seg som en kompetanse bedriftene mangler.

  • 43 prosent av NHO Service og Handel-medlemmene oppgir at de har forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.

  • Det er estimert at det er behov for 4900 flere ansatte hos NHO Service og Handel-bedriftene.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS