Hvordan skal arbeids­giver håndtere, rapporterings­messig, hvis en ansatt ønsker å sende deler av sin lønn til Ukraina?

Får ikke skatte­fordel av penge­støtte

Flere ansatte ønsker å gi bort deler av lønna si til hjelpe­organisasjoner i Ukraina. Arbeids­givere lurer på hvordan dette skal inn­rapporteres og om det har noen skatte­messig virkning.

Artikkelen er skrevet av data- og rådgivnings­selskapet Simployer:

.

Krigen i Ukraina har gått sterkt inn på mange i Norge, og Simployers skatte­rådgivere har de siste dagene fått flere henvendelser fra kunder der de ansatte ønsker å gi bort deler av lønna til støtte for Ukraina.

Tanken er at arbeids­giver beholder deler av arbeids­takers lønn og sender pengene til en innsamlings­aksjon for Ukraina. Spørsmålet om da hvilket beløp som skal inn­rapporteres som lønn på a-meldingen for den aktuelle måneden.

– Svaret på dette er at arbeids­taker ikke kan gi bort sin lønn med skatte­messig virkning, sier Øivind Elvestad i Simployer.

Når den ansatte velger å gi bort deler av sin lønn, har arbeids­taker disponert lønnen og gitt deler av denne til innsamlings­aksjonen.

– Arbeidsgiver må derfor innrapportere brutto-lønnen på a-meldingen. Arbeids­giver må trekke skatt av brutto­lønnen og betale arbeids­giver­avgift av samme beløp. Gave­beløpet må deretter trekkes i arbeids­takers nettolønn, sier Elvestad.

Kilde: Ansatte ønsker å gi bort lønn til Ukraina (link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS