Varselklokkene bør ringe dersom du etter 1/5-2022 har fått inn et pris­tilbud som ligger under kr 288,37 eks. mva. pr time fra en renholds­virksomhet. MEN: Selv med denne prisen er det åpenbart at bedriften ikke dekker utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse og lov­pålagt bedriftshelse­tjeneste.
Varselklokkene bør ringe dersom du etter 1/5-2022 har fått inn et pris­tilbud som ligger under kr 288,37 eks. mva. pr time fra en renholds­virksomhet. MEN: Selv med denne prisen er det åpenbart at bedriften ikke dekker utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse og lov­pålagt bedriftshelse­tjeneste.

Dette bør renhold minst koste i 2022

Etter tariff­oppgjøret i 2022 har NHO Service og Handel opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

Tariffoppgjøret 2022 for renholds­bransjen mellom fag­foreningen Norsk Arbeidsmands­forbund og arbeidsgiver­organisasjonen NHO Service og Handel, endte som kjent med en minste tarifflønn på kr 204,54 pr. time gjeldende fra 1. mai 2022 (for arbeids­takere over 18 år med 0-2 år ansiennitet).

Krone­tillegget ble som vanlig det samme i forhandlingene mellom NAF og Virke snaut tre uker senere.

For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, ferie­penger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer med mer.

Ut fra dette kommer NHO Service og Handel fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr 288,37 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholds­byrå til renholds­byrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lov­pålagt bedriftshelse­tjeneste, merverdi­avgift og byråets avanse.

Selvkostberegningen finner du hos NHO Service og Handel, se deres artikkel: Ny selvkostkalkyle for renhold (publisert 31/5-2022)

-

Les også:

Her er de nye lønningene i renhold (om 2022-oppgjøret NHO SH-NAF, link til Renholdsnytt.no)

Enighet mellom NAF og Virke (om 2022-oppgjøret, link til Renholdsnytt.no)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS