I dagens ordning må du jobbe i en AFP-bedrift den dagen du fyller 62 år. Gjør du ikke dét, har du ikke krav på avtale­festet pensjon.

Vil ha tettet AFP-hull

Arbeidsmands­forbundet mener at en ny AFP-ordning må på plass snarest mulig, slik at hullene i dagens ordning tettes. Det kan få betydning for mange renholdere.

Publisert

Forbundet har mange medlemmer som jobber i service­sektoren, og de aller fleste har en obligatorisk tjeneste­ordning (OTP) som ligger på lovens minimum. I tillegg er det mange som jobber i fysisk krevende yrker, og som ikke klarer å jobbe til de når pensjons­alderen, mener Arbeidsmands­forbundet.

AFP står for avtale­festet pensjon, og er en pensjons­ordning som bedrifter med tariff­avtale har.

I dagens ordning er det sånn at du må jobbe i en AFP-bedrift den dagen du fyller 62 år, og det må du ha gjort de siste syv av ni år. Hvor du jobba før du ble 53 år, har ingenting å si. Du kan jobbe i en AFP-bedrift fra du er 20 til du er 50 år, uten å få AFP.

– Vi må få tettet de hullene. Alle må få utbetalt AFP etter hvor mange år de har jobba i en AFP-bedrift, mener forbunds­leder Anita Johansen.

Kilde: AFP må på plass så fort som mulig (link til Arbeids­mands­forbundet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS