Det aller meste av under­visningen skjer over Zoom, men det vil også være tilbud om inntil to fysiske samlinger på campus i Oslo.

Ledige plasser ved OsloMet

Det er fortsatt enkelte ledige studie­plasser på høstens emne i Facility Management ved OsloMet – Storby­universitetet. I tillegg er opptaks­kravene myket opp for deg som har real­kompetanse.

Ellen Nygard, som er ansvarlig for studie­tilbudet i Facility Management på Handels­høyskolen ved OsloMet, opplyser at fast under­visnings­dag både i høst og til våren er fredagene.

– Det aller meste av under­visningen skjer nett­basert, men det vil også være tilbud om inntil to fysiske samlinger på campus.

– I hvilke uker under­visningen skjer, går fram av hyper­lenken «timeplan» under punktet «Undervisning», sier hun, med referanse til denne sidevisningen hos OsloMet.

Poenggivende

Studiestart i september: Facility Management (FM) i organisasjoner

Studiestart i februar: Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management (FM)

Begge studier er deltids­studier som går over ett semester, er poenggivende og gir pr. nå henholdsvis 10 og 15 studiepoeng.

Endrede opptakskrav

Krav om opptak på FM-emnene etter real­kompetanse er endret fra og med dette studieåret. Dette går fram av punktet «Hva er opptakskravet?» på universitetets sidevisning – Facility Management er utøvd lederskap tilpasset behov i enhver organisasjon.

Dermed er det enklere å få opptak hvis du ikke har generell studie­kompetanse, men har lang og relevant yrkespraksis.

Realkompetanse

Ellen Nygard opplyser at dette er nytt fra og med studieåret 2022-2023, og at Handels­høyskolen ved OsloMet nå har skredder­sydd real­kompetanse­krav til søkere som ikke har generell studie­kompetanse og som søker studie­plass på FM-emnene

Det medfører at krav til mengde matematikk osv. er borte, men at du blant annet må ha minimum ett år som leder i FDV av bygg:

Du må være 25 år eller eldre og ha minst 5 års yrkes­praksis i til­knytning til for­valtning, drift og vedlike­hold av bygg, hvorav minst ett år må være i leder­stilling.

I tillegg kreves det at du har tatt fagene norsk og engelsk i norsk yrkes­faglig videre­gående, eller tilsvarende prøver i norsk og engelsk språk.

Hvis du søker på grunnlag av real­kompetanse må du dokumentere yrkes­praksisen din med arbeids­attester. Du må også dokumentere utdanningen du har, og eventuelle språk­tester i norsk og engelsk.

Emnenes lengde

«Facility Management i organisasjoner» går fra uke 36 til uke 47 med individuell eksamen ca. i uke 50.

«Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management» går fra uke 5 til uke 20. I dette emnet er eksamen en gruppevis semester­oppgave, og studentene jobber med den parallelt mens under­visningen foregår og i et par uker etter endt undervisning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS