Arbeids­ledighet i andel av arbeids­styrken. Den skjøt i været spesielt i 2. kvartal 2020, men er nå tilbake til nivåene før pandemien.

Ledigheten steg med 40%

Statistisk sentral­byrå har frem­lagt nye tall som viser hvordan Norge klarte seg sammen­lignet med EU-landene under korona­pandemien.

Publisert

Korona­tiltakene som ble innført i mars 2020 er nå fjernet eller trappet ned i europeiske land, melder SSB. I statistikken for de to siste årene kan vi avlese hvordan pandemien påvirket oss på en rekke felter. Hvor godt gikk det? Hvordan klarte Norge seg i forhold til landene rundt oss? Her ser vi hva tallene kan fortelle oss om korona­tiden i Norge og i EU.

.

Arbeidsledighet

Norge har et lavere arbeids­ledighets­nivå enn EU, men ledigheten vokste mer markant hos oss enn i Europa da korona­tiltakene slo inn. Nå er ledigheten både i Norge og EU tilbake på nivået fra før pandemien.

Fra er arbeids­ledighets­nivå på 3,72 prosent i gjennom­snitt for året 2019, steg ledigheten til et høyeste nivå under pandemien på 5,3 prosent i august 2020, det vil si en økning på 40 prosent sammen­lignet med gjennom­snitts­nivået i 2019.

.

Konkurser

Både i Norge og EU sank antallet konkurser da korona­tiltakene kom. I Norge har nivået bare fortsatt å falle, med et foreløpig bunnpunkt i tredje kvartal 2021. I EU sank tallet fortere, og fra et lavere nivå, men har vokst noe siden korona­tiltakene først ble innført. Både i Norge og EU er nivået fortsatt godt under tallet fra 2015.

.

Antallet konkurser (2015-nivå = «100»).

.

Nye foretak

I Norge førte korona­tiltakene i liten grad til en endring i antallet som etablerte nye foretak. I EU, derimot, gikk antallet nye foretak kraftig ned da pandemien traff. Det kom imidlertid fort opp igjen til et normalt nivå.

.

Nyetableringer (2015-nivå = «100»).

.

Brutto nasjonal­produkt

Korona­tiltakene ga alvorlige konsekvenser for økonomien verden over. I likhet med de fleste andre land hadde Norge en nedgang i BNP i første og andre kvartal i 2020. Imidlertid var effekten mindre dramatisk enn for EU. I kvartalet etter, hadde EUs BNP et til­svarende større hopp opp igjen.

.

Påvirkningen på BNP. Figuren viser endring fra kvartalet før.

.

Dødelighet

Etter to år skiller Norge seg ut fra de fleste andre land med færre dødsfall enn normalt gjennom store deler av perioden.

.

Dødelighet («0» = gjennom­snitt for 2016-2019).

.

Kilde: Hvordan gikk det? Korona i Norge og EU (link til SSB)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS