Arbeidsgiver må dekke de fem første dagene av sykefraværet, mot tre tidligere. Det koster flesk for arbeidsgiverne.
Arbeidsgiver må dekke de fem første dagene av sykefraværet, mot tre tidligere. Det koster flesk for arbeidsgiverne.

En kvart milliard i økt syke­penge­regning

I begynnelsen av pandemien fikk arbeids­giver dekket korona­relatert syke­fravær fra dag 4. Den sittende regjeringen endret dette til dag 6, noe som har kostet arbeids­livet 225 millioner kroner ekstra så langt i år.

Publisert

Artikkelen er skrevet av journalist Knut Arild Vold i Simployer:

.

De første tre ukene i 2022 er 50.000 nordmenn sykmeldt med korona­relatert fravær, viser nye tall NAV har lagt ut.

Dette påfører arbeids­livet store kostnader, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Atle Torp.

– Selv om arbeids­givere får refundert en del av kostnadene til korona­relatert sykefravær gjennom myndig­hetenes refusjons­ordning, ligger en stor del av kostnaden for dette sykefraværet fortsatt hos arbeidsgiver. Det skyldes ikke minst at sittende regjeringen valgte å innføre refusjon fra sjette sykefraværsdag. Tidligere i pandemien fikk arbeidsgiver refusjon fra dag fire, sier han.

Store ekstra kostnader

Torp har regnet på hvor mye kostnaden har økt for arbeidsgiver på grunn av at ordningen er kuttet med to sykefraværsdager.

– Hvis vi tar utgangspunkt i at 50.000 arbeids­takere har blitt sykmeldt på grunn av korona­relatert sykdom de første tre ukene i år, så vil det være 50.000 potensielle søknader om refusjon fra dag 6. Hvis man blir smittet, er isolasjonstid 6 døgn. Det vil normalt medføre 7 fraværs­dager før man kan vende tilbake i arbeid, gitt at man ikke fortsatt er syk og derfor er arbeids­ufør, sier Simployers HR- og ledelses­rådgiver.

Minst en kvart milliard

Det betyr at det i et normalt korona­fravær vil gi arbeidsgiver minst én dag refusjon etter det nye regelverket. Etter det gamle regelverk ville det gitt minst tre dager refusjon fra staten.

– Med en gjennom­snittlig dagslønn på 2.249 kroner, viser Simployers beregninger at disse to ekstra dagene uten refusjon har kostet norske arbeidsgivere like under 225 millioner kroner ekstra de tre første ukene av 2022, sier Atle Torp i Simployer.

Da er ikke sykefraværet i 2021 medregnet, noe som ville gjort tallene langt høyere.

Fortsatt stigende sykefravær

Samtidig er smitte­tallene fortsatt økende, og myndig­hetene antar at vi enda ikke har nådd toppen av denne pandemi­bølgen.

– Med de smittetallene vi har hatt de tre første ukene i 2022 koster det arbeidsgiverne 75 millioner kroner i uken ekstra å betale syke­fraværet i fem dager, i stedet for tre som det var tidligere. Når vi vet at smitte­tallene trolig vil øke i ukene som kommer, betyr det at ekstra­regningen fort vil komme over en milliard kroner, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Atle Torp.

Kilde: En kvart milliard i økt sykepengeregning (link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS