Den ansatte har ingen automatisk rett på ny ferie dersom vedkommende måtte sitte i karantene i juleferien.

Rett til ny ferie ved karantene i ferien?

Har ansatte fått juleferien ødelagt av karantene? Mange spør nå om de har rett til ny ferie senere.

Publisert

Skal den ansatte ha rett på betalt i den utsatte ferien, må vedkommende fylle vilkårene for retten til sykepenger i den opprinnelige ferien, melder data-, kompetanse- og rådgivnings­selskapet Simployer.

– Vi har i det siste fått svært mange spørsmål fra arbeids­givere som lurer på om ansatte etter dette regelverket kan kreve å få utsatt ferie på bakgrunn av at de er satt i smittevern­karantene i ferien, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Jørgen Brostrøm.

I følge ham er det ikke slik at ansatte har noe krav på ny ferie senere, selv om de får ferien ødelagt av karantene.

– Vilkåret for utsatt ferie etter ferie­loven er at den ansatte er helt arbeids­ufør, og det vil ikke være oppfylt i en karantene­situasjon der den ansatte ikke selv er syk, sier Brostrøm.

Han under­streker at dersom den ansatte faktisk er helt arbeidsufør som følge av korona­sykdom, vil vilkårene for rett til utsatt ferie kunne være oppfylt.

Kilde: Rett til ny ferie ved karantene i ferien? (ekstern link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS