Hvis det går mer enn to uker fra den ansatte skulle vært tilbake på jobb til han eller hun er tilbake i EØS-området, vil vedkommende miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.
Hvis det går mer enn to uker fra den ansatte skulle vært tilbake på jobb til han eller hun er tilbake i EØS-området, vil vedkommende miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

Karantene i utlandet kan gi lang­varig syke­penge­kutt

Ansatte som blir satt i karantene eller smittet med korona på reiser utenfor EØS-området, har ikke rett til syke­penger. Etter to uker mister de retten til syke­penger også når de kommer hjem.

Publisert

Artikkelen er skrevet av journalist Knut Arild Vold i Simployer:

.

Mange av stedene nordmenn liker å reise på ferie ligger utenfor EØS-området, som Thailand, USA, Tyrkia og England.

Nå som reise­aktiviteten gradvis tar seg opp igjen, er det imidlertid viktig å merke seg at bare arbeids­takere som befinner seg innenfor EØS-området, har rett til syke­penger i Norge.

– Mange kjenner nok ikke til, eller glemmer å tenke på, den ekstra risikoen det er å reise på ferie utenfor EØS-området nå. Dersom du skulle bli syk eller satt i karantene, og dermed ikke komme deg tilbake på jobb etter ferien, vil du ikke ha rett på sykepenger før du er tilbake i EØS-området, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Jørgen Brostrøm.

Han presiserer at det er noen områder utenfor EØS som også gir rett til sykepenger etter egne avtaler, som Sveits, Jersey og Isle of Man.

Mister sykepenge­retten etter to uker

Hvis den ansatte ikke har kommer seg tilbake i EØS-området, vil det samtidig føre til et brudd i arbeids­forholdet som etter hvert vil føre til tap av retten til sykepenger.

Jørgen Brostrøm, Simployer.
Jørgen Brostrøm, Simployer.

– Hvis det går mer enn to uker fra den ansatte skulle vært tilbake på jobb til han eller hun er tilbake i EØS, vil vedkommende miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver. Er bruddet på mellom to uker og en måned, har den ansatte rett på sykepenger fra NAV. Dersom den ansatte ikke er tilbake i EØS-området før det har gått en måned, mister vedkommende sykepenge­retten helt, sier Brostrøm.

Etter et brudd på en måned, vil den ansatte eventuelt kunne ha rett til arbeids­avklarings­penger fra NAV.

Kan få dramatiske konsekvenser

Dette betyr i praksis at langvarig karantene eller sykdom utenfor EØS-området kan få dramatiske økonomiske konsekvenser for arbeids­takeren.

– Etter brudd i arbeids­forholdet på mer enn 1 måned, vil den ansatte måtte jobbe i fire uker for å opptjene retten til sykepenger på nytt. Skulle arbeids­takeren i verste fall bli alvorlig syk før syke­penge­retten er opptjent på nytt, vil vedkommende risikere å få et langt sykefravær helt uten rett til syke­penger, advarer Brostrøm.

Ikke syke­penger ved karantene utenfor EØS

Til slutt understreker Brostrøm at det ikke er gitt at rene karantene­tilfeller gir rett til syke­penger, selv innenfor EØS-området.

– For å ha rett til sykepenger etter folketrygd­loven må arbeids­takeren være syk eller skadet. Unntaket som gir rett til syke­penger for ansatte som havner i en karantene­situasjon av smittevern­hensyn, er hjemlet i en egen forskrift. Vi i Simployer legger til grunn at denne forskriften bare gjelder i Norge, vi mener karantener utenfor Norge dermed ikke gir rett til sykepenger, sier Brostrøm.

Kilde: Sykdom og karantene i utlandet kan gi langvarig sykepengekutt (ekstern link til Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS