Årets renholder 2022, Zeeshan Mohammad Shafique, sammen med leder i Yrkes­seksjon sam­ferdsel og teknisk nasjonalt, Ingunn Reistad Jacobsen, som delte ut prisen på vegne av Fag­forbundet. Her står de foran en av Spor­veiens splitter nye trikker.

Fagforbundet har kåret Årets renholder

Mandag 5. desember, på renholdernes dag, ble Zeeshan Mohammad Shafique i Sporveien Trikken tildelt prisen «Årets renholder» for 2022.

Publisert

Teksten er skrevet av Olav Strømmen i Fagforbundet og redigert av Trond Erik Hillestad:

.

Tradisjonen tro var hele seansen en over­raskelse for pris­vinneren. Men Zeeshan begynte nok å få en anelse da leder i Yrkes­seksjon samferdsel og teknisk nasjonalt, Ingunn Reistad Jacobsen, først avslørte at hun var der for å dele ut en pris, for så å sitere fra nominasjonen:

- Vinneren ble valgt inn som tillitsvalgt i desember 2021 og etter 3 uker tok han kontakt med foreningen og ville få på plass fagbrev for sine kollegaer på trikkens vaskebane, innledet Reistad Jacobsen, før hun til slutt kunne avsløre at «Årets renholder» for 2022 var Zeeshan Mohammad Shafique.

Prisen, som deles ut årlig av Fagforbundet, går til en person som i løpet av foregående år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kollegaer og kvalitets­utvikling av renholds­tjenesten, og som samtidig er samfunns­engasjert og inkluderende.

Lengre omtale i FriFagbevegelse: Zeeshan gjør de mest usynlige renholderne synlige. I natt ble han kåret til årets renholder

Renholdernes aften

Prisutdelingen måtte legges til åtte-draget på kvelden for å sikre at vinneren og kollegaene hans kunne være til stede. Renholderne i Sporveien jobber nemlig om natta.

Oslo Sporveiers Arbeider­forening (OSA) benyttet samtidig anledningen til å markere renholdernes dag, med kake­markering og gaver til alle renholderne i Sporveien, som seg hør og bør i lokalene til verksted­enheten på Grefsen stasjon.

Til stede for å gjøre stas på årets renholder, var konsern­direktør i Sporveien Cato Hellesjø. Han sparte ikke på super­lativene.

- Zeeshan, i dag er alle 4000 ansatte i Spor­veien kjempe­stolte av deg og de gode kollegaene du har, sa han med tydelig innlevelse.

- Jobben dere gjør legges merke til langt utenfor Spor­veiens grenser. Jeg blir stolt og glad, for jeg tror på at tillits­valgte gjør virksomheten bedre, og det har du, Zeeshan, virkelig bevist.

Har satt renholderne på kartet

Etter at Zeeshan fikk seg fast stilling som renholder, og som helt ny tillits­valgt, mobiliserte han medlemmene på arbeids­plassen til å heve kompetansen sin gjennom fagbrev.

Han har også engasjert seg for at renholderne skal bli sett og tatt på alvor av resten av organisasjonen. Zeeshan har sørget for at de øvrige i fag­foreningen har fått komme på arbeidsplass­besøk på natta, for å se den viktige jobben renholderne gjør for både fører­kolleger og passasjerer.

Kilde: Årets renholder jobber i Sporveien Trikken (link til Fagforbundet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS