Ellen Nygards nye bok «Renholds­operatøren» utgis på Fagbok­forlaget. ISBN 9788211046611 og 9788211046628.

Ellen Nygard med ny bok: «Renholds­operatøren»

Ellen Nygard, til hverdags ansvarlig for studie­tilbudet i FM ved Handelshøyskolen ved OsloMet, utgir i dag sin nye bok «Renholds­operatøren – kort og godt om renhold».

Publisert

– Vi kaller publikasjonen ei bok og ikke et hefte, selv om «Renholds­operatøren» fra perm til perm er i underkant av 40 sider, sier Ellen Nygard, som er bokas forfatter.

Hun tilføyer at boka bevisst er holdt kort.

– Den skal først og fremst motivere ufaglærte renholdere til å ta fagbrev i renholds­operatør­faget og minne alle dem som har tatt fagbrevet, hvor viktig nettopp denne fag­kompetansen er – og hvor viktig dette yrket er.

For, som hun under­streker, Norge har behov for mange flere faglærte renholds­operatører i de kommende årene.

I følge Nygard støttes bok­utgivelsen av NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmands­forbund og Norsk Forening for Service og Renhold, som alle har laget små uttalelser om den.

Fire sentrale spørsmål

Boka er utgitt på Fagbok­forlaget og har ISBN-nummer 9788211046611 (papirutgave) og 9788211046628 (d-bok).

Den er strukturert rundt følgende fire spørsmål:

  • Hva skal gjøres rent, og til hvilken kvalitet?

  • Hvilke materialer gjør vi rene?

  • Hvorfor gjør vi rent?

  • Hvordan gjør vi rent?

Nygard regner med at også de som allerede er faglærte renholdere, pluss ledere med ansvar for livslang læring hos service­medarbeidere, også vil finne budskap i denne boka som ny og nyttig.

Både bok og nett­ressurs

Ellen Nygard opplyser at boka også finnes som digital-bok (d-bok). Både strukturen og begrep i den nye læreplan i renholds­operatør­faget skal være å finne igjen i papir­utgaven og i d-boka.

– Dessuten er det i høst planlagt en nett­ressurs som skal utdype budskapet i boka og aktivisere leseren litt, i tillegg til å sikre aktualitet i hele bokas levetid – som jo vil være så lenge denne versjonen av læreplanen i renholds­operatør­faget gjelder, sier hun.

I nettressursen kan leseren gå mer i dybden på de fire nøkkel­spørsmålene i punktlisten over, og også om samarbeid, kommunikasjon og digitale ressurser, om fore­bygging av helse­skader og ulykker og om bærekraft og miljø.

Boka «Renholds­operatøren».

Gjenkjennelig fra fagbrev

– Tanken er at leve­tiden til en lære­plan er gjerne ti år eller mer, mens utviklingen av faget (i alle fall det som har med utstyr å gjøre) i løpet av samme antall år kan endre seg mye.

– Kombinasjonen med ei bok som uttrykker hoved­linjene og gjerne det aller viktigste om selve faget og yrket + en nettressurs som årlig (om ønskelig) kan oppdateres / suppleres i sum vil være et læreverk.

– Nyttig for alle oss i bransjen, og ikke minst for alle ufaglærte som forhåpentligvis bestemmer seg for å ta fagbrev i renholds­operatør­faget, mener hun.

Blir del av pensum på OsloMet

Ellen Nygard er til daglig universitets­lektor ved OsloMet, og vil være godt kjent blant mange i renholds­miljøet, ikke minst hus­økonomer og FM-bachelorer.

– «Renholdsoperatøren» inntas også som del av pensum på begge FM-emnene som vi på Handels­høyskolen ved OsloMet tilbyr, det vil si «Facility Management i organisasjoner» på høsten og på «Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management» på våren.

Begge disse emnene er et tilbud for ledere i FM-bransjen / renholdsbransjen for kompetanse­påfyll. I tillegg kan fulltids­studentene på to av deres utdanninger velge et eller begge emner i sine valg­profiler.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS