Utenlandske eiere slipper å betale de skattene som norske bedrifter nå pålegges, mener Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel.

Statsbudsjettet skatt­legger den norske arbeidslivs­modellen i senk

– Det blir færre norske eiere av norske bedrifter når de nå pålegges å betale mye mer skatt på eier­skapet enn uten­landske eiere, uttaler NHO Service og Handel i en kommentar til det nye stats­budsjettet.

Publisert

– Norsk eierskap er vært viktig for den norske modellen. Regjeringen skatter i senk dette samarbeidet ved å tvinge fram salg fra norske til uten­landske eiere, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

I forslaget til stats­budsjett for 2023 skjerper regjeringen formue­skatt og for utbytte­skatt for norske eiere for andre år på rad. Ser en på formue­skatt og utbytte­skatt alene, må norske eiere neste år betale om lag 5 mrd. kroner mer i skatt enn det de gjør i år.

Utenlandske eiere slipper å betale disse skattene, og rammes følgelig ikke av regjeringens skatte­skjerpelser.

– Den samlede økningen av skatter og avgifter viser hvor regjeringen mener det skal spares: I hus­holdninger og i private bedrifter, mens offentlig sektor i stor grad skjermes.

– Skjerpelsene i fjor var ille nok. At regjeringen fortsetter å sende regningen til bedriftene i et år der mange allerede er i knestående på grunn av eksplosjon i råvare­priser, energi­priser og låne­kostnader, er ekstra ille.

– Dette vil ikke bare ramme norsk eierskap, men også norske arbeids­plasser og fremtidig velferd, sier hun.

Kilde: Norsk eierskap: Skatter i senk den norske modellen (link til NHO Service og Handel)

.

NHO Service og Handel

er en av de to største lands­foreningene i NHO.

Ved inngangen til 2022 har lands­foreningen over 8000 medlems­bedrifter med over 95 000 årsverk. Medlems­bedriftene omsetter for ca 170 mrd årlig.

Bransjene er: Drift og Service, Sikkerhet og Beredskap, Handel, Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, samt Frisør og Velvære.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS