Offentlige innkjøps­avdelinger må tenke lenger enn pris­forutsigbarhet for det offentlige. De må også vurdere om kontrakten i sum er noe en forsvarlig bedrift og arbeids­giver bør innlate seg på, mener fagsjef Drift og Service Ingeborg Malterud og advokat Henrik Bjørge i NHO Service og Handel.

Private begynner å vurdere andre samarbeids­partnere enn det offentlige

Mange bedrifter for­tviler over å få kun brøk­deler av pris­veksten kompensert i gjeldende avtaler. De bærer både etter­virkningene av pandemien kombinert med en global og langt på vei ukontrollerbar kostnads­vekst for den enkelte leverandøren.

Publisert

Det skriver fagsjef Drift og Service Ingeborg Malterud og advokat Henrik Bjørge i NHO Service og Handel i en kronikk på Anbud 365.

De peker blant annet på at priser låses til gunst for det offentlige over lang tid, og at lang­siktige bedrifter bli stående igjen med så høy risiko at det tenderer mot uforsvarlighet å konkurrere uten forbehold.

Summen av dokumentasjons- og rapporteringskrav, samt kommersiell ubalanse, synes stablet på hverandre som et skjevt legotårn som nå bikker over, skriver de, og gir en rekke eksempler på kontrakter der det offentlige velter all risiko over på private leverandører, og med uforutsig­bare bøte­system hvis oppdrags­giver under­kjenner deler av den daglige leveransen.

Les Malteruds og Bjørges fulle kronikk på:

Kilde: Offentlige kontrakter – en uakseptabel risikosport for langsiktige bedrifter? (link til anbud365.no)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS