Et råd til bedrifter med skjev kjønns­balanse er å sette seg klare mål om økt kvinne­andel, lete etter kvinnelige talenter og gi dem leder­erfaring, mener Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i

Kvinnelige gründere er grundige kvinner

Det er langt flere kvinnelige gründere innenfor tjeneste­bransjene enn andre bransjer.

Pressemelding fra NHO Service og Handel:

Bare 1 av 3 bedrifter er fornøyd med kjønns­balansen sin, og fortsatt er de fleste toppledere menn.

– Men innenfor tjenester som frisør, helse og servering er det mange kvinner som etablerer egne bedrifter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

– I næringslivet generelt går det tregt med å jevne ut kjønns­forskjeller, men det er store bransje­forskjeller. I personlig tjeneste­yting er 53,5 prosent av bedriftene etablert av kvinner, sier Kaltenborn.

30 prosent har strategi

En ny undersøkelse, utført av NHO, viser at 3 av 10 bedrifter i handel og service opplever at skjev kjønns­balanse i søker­massen er et problem når de skal rekruttere medarbeidere. Til tross for dette er det bare 30 prosent som har en strategi eller som ønsker seg en strategi for økt mangfold på arbeids­plassen.

– Det er ofte slik at man lykkes med det man har fokus på. Våre råd til bedrifter med skjev balanse er derfor å sette seg klare mål om økt kvinneandel, let etter kvinnelige talenter og gi dem leder­erfaring. Promotér kvinnelig ledelse, styrk deres møteplasser og kompetanse­bygging og evaluer tiltak hyppig, sier Kaltenborn.

NHO mener generelt at det fortsatt er et viktig bidrag til styrket kjønns­balanse og økt andel kvinnelig ledelse i Norge at vi har utvidet åpningstid i barne­hagene, en tredeling av foreldre­permisjon, og at kontant­støtten fjernes.

Ikke kun mangel på kvinner

I NHO-bedriftene har andelene kvinnelige toppledere økt fra 12 prosent i 2003, til 21 prosent i 2020, altså ca 1 av 5. Andelen kvinnelige mellom­ledere har i samme periode gått fra 17 til 27 prosent, altså mer enn 1 av 4.

– For øvrig er det ikke kun slik at man mangler kvinner i arbeids­livet: sikkerhets­bransjen jobber for å få tak i flere kvinner, men frisør- og velvære­bransjen jobber med å få flere menn til å velge deres yrker, på lik linje med helse- og velferds­tjenester, sier Kaltenborn.

– Det interessante er også at her er det store forskjeller fra land til land – det er ikke like kjønnsdelt overalt som det vi ser i Norge, kommenterer Kaltenborn.

– Det burde være et tydelig signal om at mønstrene aldri er hugget i stein. De endrer seg hele tiden. Vi må ha fokus på både å få inn menn og kvinner i de bransjene der ett av kjønnene er mindre tilstede. Vi vet at mangfold betyr mye for innovasjons­kraft, og vi vet også at kundene ofte liker dette, sier Kaltenborn.

Undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 494 bedrifter i NHO Service og Handel som ga følgende resultater:

.

Er du tilfreds med kjønns­balansen i din virksomhet?

66% ja. 27 % nei. 7 % vet ikke.

.

Opplever du skjev kjønns­balanse i søker­massen som et problem i rekrutterings­arbeidet?

30% ja. 61% nei. 9% vet ikke.

For de som er misfornøyd med kjønns­balansen i egen bedrift svarer 71 prosent at skjev kjønns­balanse i søker­massen er et problem i rekrutterings­arbeidet.

.

Har din bedrift en strategi eller forankret målsetting om å oppnå mer mangfold blant bedriftens styre, leder­gruppe eller arbeids­stokk?

-Ja, om mer mangfoldig styre, sier 6 prosent

-Ja, om mer mangfoldig leder- og mellomleder­grupper, sier 11 prosent

-Ja, om mer mangfoldig arbeids­stokk, sier 20 prosent

-Nei, men kan tenke oss å utarbeide dette, sier 10 prosent

-Nei, vi ønsker å utarbeide dette, men har behov for bistand for å lage dette, sier 1 prosent

-Nei, og vi har ikke planer om å utarbeide dette, sier 43 prosent

-Vet ikke, sier 20 prosent

.

Hvor viktig er mangfold blant ledere og ansatte i din bedrift…

… for å sikre tilgang på arbeids­kraft eller spiss­kompetanse?: 57 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

… for å skape et inkluderende arbeidsmiljø?: 75 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

… for å gjenspeile samfunnet?: 70 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

… for å øke bedriftens innovasjons­kraft?: 58 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

… for å styrke bedriftens omdømme?: 68 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

… fordi de ansatte etterlyser mangfold?: 34 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

… fordi kundene etterlyser mangfold?: 35 prosent mener at dette er litt eller svært viktig

.

NHO Service og Handel

er en av de to største lands­foreningene i NHO. Ved inngangen til 2021 har arbeidsgiver­organisasjonen 7400 medlems­bedrifter som omsetter for 144 milliarder kroner, og har 87 500 årsverk, fordelt på 110 000 ansatte.

Bransjene er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Drift og Service, Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS