Mange virksomheter kjøper en eller flere bilpleie­tjenester til sin bilpark, være seg renhold, vaskeri, byggdrift eller annet. Nå må alle som kjøper slike tjenester, passe på at de kjøper fra godkjent tilbyder.

Pleie renholds­bilen? Fra 1. juli må du kjøpe fra god­kjent tilbyder

Snart blir det ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjul­lagring uten godkjenning fra Arbeids­tilsynet.

Fra 1. juli må alle virksomheter som tilbyr tjenester innenfor bilpleie, hjulskift og hjullagring, søke om godkjenning fra Arbeids­tilsynet. Hensikten med ordningen er å forhindre useriøse arbeids­forhold, brudd på arbeids­miljø­loven og svart arbeid.

Godkjennings­ordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere til Arbeids­tilsynet at de jobber i tråd med arbeids­miljø­regelverket.

– Deler av bransjen som driver med bilpleie, hjulskift og hjullagring, er preget av useriøsitet. Ordningen blir viktig for å redusere svart arbeid og bidra til lovlige arbeids­forhold. Og, ikke minst, vil den gjøre det enklere for kunder å ta bevisste valg, sier direktør Trude Vollheim i Arbeids­tilsynet.

Må dokumentere at de følger loven

Det var i midten av februar at Arbeids- og inkluderings­departementet fastsatte en forskrift som etablerer en godkjennings­ordning for bilpleie, hjulskift og hjullagring. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022. Fra og med da kan virksomhetene søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Register som kundene kan søke i

Alle som søker om godkjenning, vil havne i et offentlig register. Registeret vil vise virksomheter som er godkjent, har søknad til behandling eller ikke er godkjent. Kunder kan bruke registeret til å velge seriøse aktører til bilvask, hjulskift og hjullagring. Registeret vil bli publisert på sensommeren på arbeidstilsynet.no.

Kilde: Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet (link til Arbeidstilsynet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS