Mange virksomheter kjøper en eller flere bilpleie­tjenester til sin bilpark, være seg renhold, vaskeri, byggdrift eller annet. Nå må alle som kjøper slike tjenester, passe på at de kjøper fra godkjent tilbyder.
Mange virksomheter kjøper en eller flere bilpleie­tjenester til sin bilpark, være seg renhold, vaskeri, byggdrift eller annet. Nå må alle som kjøper slike tjenester, passe på at de kjøper fra godkjent tilbyder.

Pleie renholds­bilen? Fra 1. juli må du kjøpe fra god­kjent tilbyder

Snart blir det ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjul­lagring uten godkjenning fra Arbeids­tilsynet.

Fra 1. juli må alle virksomheter som tilbyr tjenester innenfor bilpleie, hjulskift og hjullagring, søke om godkjenning fra Arbeids­tilsynet. Hensikten med ordningen er å forhindre useriøse arbeids­forhold, brudd på arbeids­miljø­loven og svart arbeid.

Godkjennings­ordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere til Arbeids­tilsynet at de jobber i tråd med arbeids­miljø­regelverket.

– Deler av bransjen som driver med bilpleie, hjulskift og hjullagring, er preget av useriøsitet. Ordningen blir viktig for å redusere svart arbeid og bidra til lovlige arbeids­forhold. Og, ikke minst, vil den gjøre det enklere for kunder å ta bevisste valg, sier direktør Trude Vollheim i Arbeids­tilsynet.

Må dokumentere at de følger loven

Det var i midten av februar at Arbeids- og inkluderings­departementet fastsatte en forskrift som etablerer en godkjennings­ordning for bilpleie, hjulskift og hjullagring. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022. Fra og med da kan virksomhetene søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Register som kundene kan søke i

Alle som søker om godkjenning, vil havne i et offentlig register. Registeret vil vise virksomheter som er godkjent, har søknad til behandling eller ikke er godkjent. Kunder kan bruke registeret til å velge seriøse aktører til bilvask, hjulskift og hjullagring. Registeret vil bli publisert på sensommeren på arbeidstilsynet.no.

Kilde: Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet (link til Arbeidstilsynet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS