Lederartikkel:

Nye tider = nye muligheter

Jeg har et inderlig ønske om at den nye regjeringen nyanserer sitt bisarre fiende­bilde av privat sektor og heller retter skytset mot et reelt problem.

Publisert

Denne lederen sto på trykk i Renholdsnytt nr. 5/2021:

.

Norge har forlengst fått ny regjering idet dette leses. Etter åtte år med blått er det servert for rødgrønt. Til beste for alle arbeidstakere?

I utgangs­punktet skjelner ikke vi i Renholdsnytt mellom renholdere som er ansatt i privat eller offentlig sektor. Grunnmuren er at alle har krav på anstendige arbeids­forhold og en lønn som er til å leve av. Dette kan vi finne i begge leire.

Enkelte vil nok alltid hevde at det står best til i det offentlige. Løsningen er ikke dermed å legge ned privat sektor, slik noen synes å mene. Målet må være å definere utfordringer, sette dem på saks­kartet og forsøke å gjøre noe med dem. Dette er vi sikre på gjøres hver eneste dag.

For det finnes neppe den arbeids­giver (i den seriøse delen av privat sektor) som innerst inne vil ha uønsket deltid, uønskede arbeids­tider, ubetalt overtid, uforut­sigelige arbeids­dager, ugunstig arbeids­miljø eller langvarig stress for sine medarbeidere. Hvis vi skulle snu på det, kunne vi tils­varende henge ut offentlige arbeids­givere for mye av det samme.

Selvsagt er det urimelig å skjære alt og alle over én kam på denne måten. Likevel har elendighets­beskrivelser fått uberettiget mye plass i det offentlige ords­kiftet de siste månedene. Og etter mitt syn – mest fra venstresiden i politikken og da med diverse utfall i disfavør av private bedrifter.

Innflagging/utflagging av renholdere var et tema i valgkampen. Men forherliger man offentlig sektor, må det nødvendigvis skje på bekostning av privat sektor. Resultatet kan svært lett bli at publikum får et negativt og stakkarslig inntrykk av en hel yrkesgruppe, så vel offentlige som private.

Jeg har et inderlig ønske om at den nye regjeringen nyanserer sitt bisarre fiendebilde av privat sektor og heller retter skytset mot et reelt problem, nemlig den tunge, organiserte kriminaliteten i deler av det private. Men det blir kanskje for vanskelig å ta tak i?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS