Varselklokkene bør ringe dersom du får inn et pristilbud som ligger under kr 274,41 eks. mva. pr time fra en virksomhet.
Varselklokkene bør ringe dersom du får inn et pristilbud som ligger under kr 274,41 eks. mva. pr time fra en virksomhet.

Dette bør renhold minst koste i 2021

Etter tariffoppgjøret i 2021 har NHO Service og Handel oppdatert sin selvkostkalkyle for personalkostnader i renholdsyrket.

Publisert

Oppdatert 22/4-2022: Tarifflønn i avsnittet under var feilaktig oppgitt til kr 194,64, mens det korrekte skal være 196,04.

Oppdatert 23/6-21 med nye satser vedtatt 6. mai 2021, der tariffoppgjøret for renholdsbransjen mellom fagforeningen Norsk Arbeidsmands­forbund og arbeidsgiver­organisasjonene NHO Service og Handel, og Virke, endte med en minste tarifflønn på kr 194,64 (opp fra 191,39 pr. time som var gjeldende fra 1. september 2020 (for arbeidstakere over 18 år med 0-2 år ansiennitet).

.

For å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn, har NHO Service og Handel lagt til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, feriepenger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer med mer. Ut fra dette kommer NHO Service og Handel fram til en estimert selvkost for personal­kostnadene på kr 274,41 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til dette kommer en god del kostnader som vil variere mye fra renholdsbyrå til renholdsbyrå, som utgifter til materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedriftshelse­tjeneste, merverdiavgift og byråets avanse.

.

Selvkostberegningen finner du hos NHO Service og Handel, se deres artikkel:

Ny selvkostkalkyle for renhold

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/selvkostkalkyle/

Varselklokkene bør ringe

Er du innkjøper og får inn et pristilbud som ligger under 274,41 eks. mva., kan det være smart å stille noen oppfølgende spørsmål til byrået som har levert inn pristilbudet.

Oppdragsgiver har såkalt påseplikt for å forsikre seg om at allmenngjørings­forskriftene følges av leverandører og underleverandører. Det medfører blant annet at virksomheter som bestiller renholds­tjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Bedrifter uten tariffavtale

For arbeidstakere i virksomheter som ikke er organisert i NHO Service og Handel / Virke, vil det fortsatt kunne være den allmenngjorte minstelønnen for renholdsbransjen som gjelder. Gjeldende fra 1. juli 2021 vil minstesatsen være 196,04 kroner (kr 146,27 for arbeidstakere under 18 år).

Les mer:

Minstelønn (Arbeidstilsynet)

Vedtak 06/2021 i Tariffnemnda

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS