Innspill til den nye revisjonen må sendes til NVK innen 23. mars 2021.
Innspill til den nye revisjonen må sendes til NVK innen 23. mars 2021.

Høring om ny vaskeristandard

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn ønsker innspill til revisjon av bransje­standarden for vaskerier som behandler tekstiler til nærings­middel­bedrifter. Frist 23. mars 2021.

Publisert

Høringen er åpen for alle. Forslaget er utarbeidet av en arbeids­gruppe under ledelse av NVK.

Første utgave av bransje­standarden ble godkjent i 2015.

De viktigste endringene i forhold til forrige utgave av bransje­standarden er:

  • Gjennom­gående fokus på helse-, miljø og sikkerhets­arbeid (HMS), i tillegg til hygiene­kvalitet på tekstilene.
  • Tilpasset krav til kjemo­termisk desinfeksjon slik at det samsvarer med Biocidprodukt­forordningen.
  • Nytt kapittel om mikro­biologisk egenkontroll.
  • Oppdatert lovkrav og referanser, og henvist mer til disse i teksten.
  • Vurdert smittevern opp mot erfaringer fra covid-19-pandemien.

Høringsdokumenter kan fås fra post@vaskeritilsynet.no. Uttalelser vil bli behandlet i arbeidsgruppen og bes sendt per e-post til samme adresse, med frist 23. mars 2021.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS