Vannskader kan på et senere tidspunkt gi følgeskader, som økonomiske tap og helseplager.

Ny Norsk Standard for skade­begrensning

Den nye standarden vil være nyttig for å sikre at det settes inn hensikts­messige tiltak etter vann- og fuktskader.

Publisert

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygnings­eiere og forsikrings­selskaper betydelige kostnader, melder Standard Norge, som står bak utgivelsen av den nye standarden NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering.

Store kostnader

Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager i form av allergier og luftveis­sykdommer for beboere og brukere.

Redusere skadeomfang

Ved vann- og fuktskader i bygninger er det viktig at riktige tiltak settes i verk slik at følgeskader begrenses i størst mulig grad.

Standarden setter krav til kartlegging av skadeomfang, skade­begrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader.

Ansvarlig foretak

Det stilles også krav til ansvarlig foretak for sanerings­arbeidet. De omfatter blant annet hva som skal undersøkes på skadestedet og hvordan de ulike prosessene knyttet til sanerings­arbeidet skal gjennomføres, herunder valg av metoder, sluttkontroll og dokumentasjon.

Fuktstandarder

For å oppfylle kravene til fuktmåling, i henholdsvis betong- og tre­konstruksjoner, viser standarden til måle­standardene NS 3511 Måling av relativ fuktighet (RF) i betong og NS 3512 Måling av fukt i trekonstruksjoner.

Kilde: Ny Norsk Standard for skadebegrensning og sanering av vann- og fuktskader

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2021-nyheter/ny-norsk-standard-for-skadebegrensning-og-sanering-av-vann--og-fuktskader/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS