Innspill til den nye revisjonen må sendes til NVK innen 19. mars 2021.
Innspill til den nye revisjonen må sendes til NVK innen 19. mars 2021.

Høring om ny vaskeristandard

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn ønsker innspill til revisjon av bransje­standarden for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgs­tjenesten. Frist 19. mars 2021.

Publisert

Høringen er åpen for alle. Forslaget er utarbeidet av en arbeids­gruppe under ledelse av NVK.

Første utgave av bransje­standarden ble godkjent i mars 2011. Siden er den blitt benyttet som krav i tilnærmet samtlige offentlige anbuds­konkurranser for vaskeri­tjenester.

  • De viktigste endringene i forhold til forrige utgave av bransje­standarden er:
  • Krav til system for risiko­vurdering og kontroll av hygiene­kvalitet.
  • Gjennomgående fokus på helse-, miljø og sikkerhets­arbeid (HMS), i tillegg til hygiene­kvalitet på tekstilene.
  • Tilpasset krav til kjemo­termisk desinfeksjon slik at det samsvarer med Biocidprodukt­forordningen.
  • Nytt kapittel om mikro­biologisk egenkontroll.
  • Oppdatert lovkrav og referanser, og henvist mer til disse i teksten.
  • Vurderings­kriteriene for godkjenning av vaskerier er gjort strengere, samtidig som kontroll­frekvensen er redusert.
  • Vurdert smittevern opp mot erfaringer fra covid-19-pandemien.

Høringsdokumenter kan fås fra post@vaskeritilsynet.no. Uttalelser vil bli behandlet i arbeidsgruppen og bes sendt per e-post til samme adresse, med frist 19. mars 2021.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS