Innspill til den nye revisjonen må sendes til NVK innen 19. mars 2021.

Høring om ny vaskeristandard

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn ønsker innspill til revisjon av bransje­standarden for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgs­tjenesten. Frist 19. mars 2021.

Publisert

Høringen er åpen for alle. Forslaget er utarbeidet av en arbeids­gruppe under ledelse av NVK.

Første utgave av bransje­standarden ble godkjent i mars 2011. Siden er den blitt benyttet som krav i tilnærmet samtlige offentlige anbuds­konkurranser for vaskeri­tjenester.

  • De viktigste endringene i forhold til forrige utgave av bransje­standarden er:
  • Krav til system for risiko­vurdering og kontroll av hygiene­kvalitet.
  • Gjennomgående fokus på helse-, miljø og sikkerhets­arbeid (HMS), i tillegg til hygiene­kvalitet på tekstilene.
  • Tilpasset krav til kjemo­termisk desinfeksjon slik at det samsvarer med Biocidprodukt­forordningen.
  • Nytt kapittel om mikro­biologisk egenkontroll.
  • Oppdatert lovkrav og referanser, og henvist mer til disse i teksten.
  • Vurderings­kriteriene for godkjenning av vaskerier er gjort strengere, samtidig som kontroll­frekvensen er redusert.
  • Vurdert smittevern opp mot erfaringer fra covid-19-pandemien.

Høringsdokumenter kan fås fra post@vaskeritilsynet.no. Uttalelser vil bli behandlet i arbeidsgruppen og bes sendt per e-post til samme adresse, med frist 19. mars 2021.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS