Batterier trenger trening, akkurat som mennesker. Ellers kan cellene i batteriet skades og levetiden forkortes.
Batterier trenger trening, akkurat som mennesker. Ellers kan cellene i batteriet skades og levetiden forkortes.

Slik tar du bedre vare på blybatteriene

De gjemmes vekk, neglisjeres og glemmes. Kanskje tenker vi først over dem når noe feiler. Slik øker du levetiden på blybatteriene.

Publisert

For det første bør væskefylte batterier (et batteri med batterisyre) alltid lades på et sted med god ventilasjon. Årsaken er at det under ladingen kan frigis gasser som er brennbare (blybatterier kan avgi hydrogengass, som er eksplosiv). Derfor bør du aldri sette en rengjøringsmaskin til lading inne i et lite kott.

Det er blant rådene som gis fra bladet Clean Link og fra Battery University. Blant andre gode råd for å sikre god levetid, er:

 • Sjekk væskenivået i væskefylte batterier med noen ukers mellomrom. Vær sikker på at toppen av metallplatene aldri er eksponert, da en naken plate vil oksidere og få uopprettelig skade.
 • Ved behov, fyll på med desillert vann eller avionisert vann, men helst ikke vanlig springvann – særlig ikke hvis du bor i et område med mye mineraler i vannet. Årsaken er at mineralene vil tette igjen små porer som den elektriske strømmen beveger seg gjennom.
 • Fyll aldri på vann før lading, da dette kan føre til at væsken renner over under lading. Fyll derfor etter lading.
 • Å fylle på med springvann er likevel bedre enn å prøve å lade et batteri som er tørt.
 • Forseglede blysyrebatterier (SLA) bør lades etter hver bruk, slik at de alltid er fulladet.
 • Batterier trenger trening. Hvis de ikke brukes over lengre tid, uansett om de er fulladet eller utladet, kan ta cellene kan skade.
 • Batterier har uansett bare et begrenset antall ladesykler, typisk 500 til 700.
 • Ubrukte maskiner bør lades minst månedlig, for å holde batteriene på topp. Det er ikke minst viktig i bygg som nå står tomme på grunn av pandemien.
 • Blybatterier lades i en første fase med konstant strøm, til de er omtrent 70 prosent fulle. Dette tar typisk 5-8 timer. De resterende 30 prosent fylles langsommere på, slik at denne fasen gjerne tar 7-10 timer. De siste 30 prosentene likevel viktige for optimal funksjon og levetid. «Snyter» du batteriet for denne ladingen, vil det til slutt miste sin evne til å bli fulladet.
 • Mye utstyr har smarte ladere. De merker når batterispenningen synker under et visst nivå, og sørger automatisk for å lade opp igjen. Men hvis batteriet er helt utladet, vil laderen kanskje ikke slå seg på.
 • Sørg for at laderen passer til batteriene. Ladere kan se identiske ut, men ladeprosessen er forskjellig for blysyre, AGM og gele. Stilles ikke laderen korrekt, vil ikke ladingen bli riktig.
 • Ideelt sett skal ladespenningen senkes noe ved lading i temperaturer under ca. 20 °C eller over 29° C. Lad aldri ved temperaturer under 0° C eller over 49° C.
 • Ikke utsett blybatterier for frysetemperaturer.

Kilder:

Consistent Battery Charging And Use Is Crucial

https://www.cleanlink.com/cp/article/Consistent-Battery-Charging-And-Use-Is-Crucial--26409

BU-403: Charging Lead Acid

https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS