Selv om de etter hvert lærte seg språket, er det slik at en del jobber rett og slett ikke er tilgjengelige for østeuropeere i Norge, opplyser forsker Anna Przybyszewska.
Selv om de etter hvert lærte seg språket, er det slik at en del jobber rett og slett ikke er tilgjengelige for østeuropeere i Norge, opplyser forsker Anna Przybyszewska.

Polakker med doktorgrad jobber som renholdere

Mange polske arbeidere takker ja til jobber langt under egen kompetanse, viser en doktorgrads­avhandling utført av Anna Przybyszewska ved Nord universitet.

Publisert

– Mange av polakkene som kommer til Norge, har master- eller doktorgrad fra Polen. Likevel aksepterer de det som kalles nedadgående profesjonell mobilitet, sier forsker Anna Przybyszewska ved Nord universitet.

Jan Erik Andreassen fra Nord universitet omtaler forskningen på nettstedet forskning.no. Her er et utdrag:

Tar de jobbene som tilbys

Hun forteller at fordi de flytter til et annet land, må de ta de jobbene som er disponible for dem.

Anna Przybyszewska forsker på polske arbeidere i Norge.
Anna Przybyszewska forsker på polske arbeidere i Norge.

– Jeg snakket med noen som hadde ti års jobberfaring fra Polen, men som ville ta til takke med hvilken som helst slags jobb for å kunne få reise til Norge. Kvinnene havner derfor i renholdsyrket og mennene som oftest på byggeplasser, sier hun.

En studie blant polske migranter i Oslo fra 2010 viste at 58 prosent av polske kvinner jobbet som renholdere og at 84 prosent av polske menn jobbet på byggeplasser. Kun én prosent av kvinnene og 52 prosent av mennene hadde slike jobber før de kom til Norge.

I følge Anna Przybyszewska skiller ikke utdanningsnivået for polske kvinner i Norge seg nevneverdig fra norske kvinners.

Ser på seg selv som praktiske arbeidstakere

– I min forskning har jeg snakket med 30 polakker i både Oslo, Bergen og Bodø. De aller fleste fortsetter i de samme jobbene som de fikk da de kom. Bare to av mine informanter har i dag en jobb de trives med og er tidligere kvalifisert for. Likevel har polakkene i Norge akseptert situasjonen de er i, sier forskeren.

Kilde: Polakker med doktorgrad jobber som renholdere og på byggeplasser i Norge

https://forskning.no/arbeid-innvandring-nord-universitet/polakker-med-doktorgrad-jobber-som-renholdere-og-pa-byggeplasser-i-norge/1805877

Referanse: Anna Przybyszewska: Downward professional mobility among Poles working and living in Norway. Doktoravhandling ved Nord universitet, november 2020. Sammendrag på universitetets sider.

.

Arbeidsinnvandrere fra Polen utgjorde i 2019 den største gruppen av innvandrere fra land utenfor Norden som bosatte seg i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nesten én av fem arbeidsinnvandrere kom fra Polen i 2019, noe som ifølge velferd.no tilsvarer i alt 3600 personer.

I 2019 var det 112 000 polakker i Norge. Dette inkluderer også familiemedlemmer og barn.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS