Målgruppen er fag­arbeidere som ønsker å videre­utvikle seg til leder, og som ønsker en vid forståelse av lederrollen.

Ny leder­opplæring for drift og service

Et nytt studium, «Mellomleder­utdanning for drifts- og service­bransjene», utvikles nå som et samarbeid mellom Fagskolen Oslo, Norsk Arbeidsmands­forbund (NAF), NHO Service og Handel, og Etterstad videre­gående skole.

Denne utdanningen blir til etter initiativ fra næringslivet og fokuserer på operativt lederskap, melder NHO Service og Handel. Fagskole­utdanningen gir formell kompetanse og en merverdi som bransjen etterspør.

Målgruppen er fag­arbeidere som skal videre­utvikle seg til ledere, som ønsker vid forståelse av leder­rollen. Det handler om å ta vare på folk, se folk, motivere og skape en god organisasjon med godt miljø.

Viktig praksis

Samarbeidende virksomheter stiller arbeids­plasser til disposisjon slik at studentene kan gjøre et stykke arbeid for virksomheten, kartlegge en arbeids­prosess, se på sykefravær, utvikle en kommunikasjons­plan, markeds­plan eller kunne foreslå hvordan økt salg i kantina kan gjennomføres.

Virksom­hetene får dermed tilbake en rapport med forslag til løsninger. Mellomleder­utdanningen kan du ta ved siden av jobb.

- Vi setter svært pris på det verdifulle samarbeidet vi har med bransjen for å utvikle en utdanning for service­bransjen, sier Kirsti Andresen, rektor, Fagskolen Oslo.

Nytt nivå i kompetanseplan

- Vi er opptatt av å bygge et nytt nivå i vår kompetanse­plan. Vi vekt­legger sterkt fagbrev, og ser at dette gir et godt grunnlag for å utvikle kompetansen i bedriftene ytterligere gjennom et nytt og høyere yrkesfaglig utdannings­nivå. Norske bedrifter er avhengig av kompetanse gjennom livslang læring, sier Jorulf Brøvig Silde, bransje­direktør i NHO Service og Handel.

Viktig for bransjen

- Vi er svært fornøyde med fagskolen. Vi anser også parts­samarbeidet som særs viktig for utvikling av en slik type mellom­leder­utdanning. Vi synes derfor det er svært positivt at fagskolen har utviklet en slik type utdanning og vi vil promotere skolen, sier Kathinka Friis-Møller, Nordic Managing Director, Compass Group og styre­leder NHO Service og handel og Drift og Service.

- Vi synes det er svært viktig at denne utdanningen etableres. Vi leverer stadig mer avanserte tjenester, det er større krav til mellom­ledere for å ivareta drift av bygg, og forstå bygnings­kroppen, intern­kontroll, teknisk utstyr og digitalisering og bærekraft, sier Arne Rud, adm.dir. i Toma Eiendomsdrift

- Lederutdanningen blir viktigere og viktigere fordi mellom­ledere utgjør et viktig nav i bedriften. Dessuten er det nye krav til ledere i bransjen, sier Mads Møglestue, Head of Talent and Learning & Development i ISS.

Obligatorisk med praksis

Praksis i virksomhet er en obligatorisk del av utdannings­løpet.

Det er viktig at studenten kan komme ut i virksomhet for læring og praksis. At studenten kan gjøre et nyttig arbeid for virksomheten er vinn-vinn for alle parter. Kanskje noen problemstillinger / oppgaver som det skal søkes kunnskap om, eller gjennomføres?

Studenten vil ha en faglig veileder på fagskolen og en veileder i virksomheten. Praksisen vil utgjøre viktige studie­poeng for studenten.

- Vi gleder oss til å teste ut opplegget til høsten. Da skal vi gjennom­føre en pilot i samarbeid med virksomhetene, sier Arne Tor Selin Bjerke som er prosjekt­leder for studiet ved fagskolen Oslo.

Kilde: Ny lederopplæring for drift og service

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/nytt-studium-for-drift--og-servicebransjene/

Se også: Nytt studium for drift- og servicebransjene

https://fagskolen-oslo.no/nyheter/nytt-studium-drift-og-servicebransjene

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS