EFCI mener forslaget fra Europaparlamentet gir partene i arbeidslivet for lite spillerom.

Det går mot minste­lønn i EU

Både Danmark, Sverige og EFCI, den europeiske sammen­slutningen av bedrifter som yter renholds- og FM-tjenester, er skeptiske til den ordlyden som trolig vedtas.

Publisert

EUs direktiv om minstelønn nærmer seg målstreken. Danske og svenske advarende røster ble ikke hørt og nå er det opp til EUs arbeids­minister­møte den 6. desember å si sitt. Der kan det komme mindre endringer, men neppe i favør av de nordiske landene, melder LO.

Særlig svenskene er bekymret for at dette vil ødelegge den svenske arbeids­markeds­modellen (som ligner den norske), der det er partene i arbeidslivet som fastsetter minstelønn gjennom tariffavtaler

En av de to saks­ordførerne i arbeids­minister­møtet, Agnes Jongerius, mener imidlertid at bekymringene er helt ubegrunnet. Hun mener at det er klare føringer i direktivet om det det ikke skal gjelde i land som har fungerende parter i arbeidslivet som forhandler tariff­avtaler.

I følge FriFagbevegelse vurderer arbeids­minister Hadia Tajiks at EUs minstelønns­direktiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen. Hun mener Norge ikke vil være nødt til å innføre dette.

Også EFCI, den europeiske bransje­foreningen for renholds- og FM-tjenester, er bekymret over ordlyden i Europa­parlamentets forslag. De mener blant annet at forslaget reduserer den selv­bestemmelsen arbeidsgiver- og arbeidstaker­foreninger har til at de selv kan komme til enighet om minstelønn gjennom tariffavtale. Dermed mister man mulighet til å hensynta utviklingen i produktivitet. Det kan igjen føre til tap av konkurranse­kraft for bedriftene, og i neste rekke til tap av arbeidskraft, mener de.

Kilder:

EUs minstelønn snart i mål (ekstern link til LO)

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik (ekstern link til FriFagbevegelse)

PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON MINIMUM WAGES: EMPLOYERS CONCERNED (ekstern link til EFCI)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS