Det er tegn til lysning i butikk­handelen, men bildet er nyansert.
Det er tegn til lysning i butikk­handelen, men bildet er nyansert.

Tegn til normalisering i butikk­handel

Varehandelen pr. april har økt med 10 prosent målt mot fjoråret. Butikk­handelen har også en sterk vekst med 6,2% målt mot samme periode i fjor.

Netthandelen har den sterkeste veksten på 52,7 prosent målt mot samme periode i fjor. Ser vi netthandel målt mot 2019, har den en vekst på nesten 100 prosent, melder Virke.

Bildet er imidlertid nyansert. I NHOs kommentar til SSBs tall, fremkommer at april 2021 har vært en vanskelig måned for mange:

- På årsbasis er det store forskjeller mellom bransjene. For de som satte omsetnings­rekorder i den første hele korona­måneden, april 2020, har det vært vanskelig å holde det samme høye nivået april 2021, sier Linda Vist, direktør for handels­næringen i NHO Service og Handel.

Noen opp, noen ned

- Bransjer som har hatt sterk vekst gjennom koronaåret, som bredt vareutvalg (Clas Ohlson mfl), spill og leker samt blomster har langt lavere omsetning i april 2021, mens situasjonen er motsatt for blant annet bensin­stasjoner og klesbransjen, som nå har sterk vekst mot april 2020 etter en lang tid med kraftig omsetningsnedgang.

- Dette er tegn på normalisering av situasjonen for handels­næringen, hvor vi forbrukere endrer våre bevegelses­mønstre og så smått begynner å være ute og treffe andre mennesker igjen, sier Linda Vist.

Krevende likviditet

Virke minner om at mange butikker nå går inn i en krevende likviditetsfase med behov for realisering av varer samtidig som nye sesonger krever nye bestillinger og forfall av moms nærmer seg. Videre er det fortsatt behov for investeringer i digitale løsninger for bedre kontroll og optimalisering av vareflyt. Likviditets­presset er stort. Og netthandels­veksten øker behovet for å skape bedre kunde­opplevelser i butikk.

- Vi ser mange utfordringer, men også mange muligheter, særlig når det gjelder samspillet mellom nett og butikk. Undersøkelser viser at veldig mange kunder bestiller på nett og henter i butikk. Det gir muligheter og kan forebygge butikk­nedleggelser, sier Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke, handels- og tjeneste­næringens hoved­organisasjon.

Kilder:

Tegn til normalisering for handelen

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/nedgang-mot-fjoraret-for-flere-bransjer/

.

Virke: Vekst i handelen selv med stengte butikker

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/virke-vekst-i-handelen-selv-med-stengte-butikker?publisherId=13569120&releaseId=17908942

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS