Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Jørgen Brostrøm sier nyansatte ikke vil ha rett til sykepenger om de får et korona­relatert fravær.

Nyansatte mister lønna ved koronafravær

Mens de fleste arbeids­takere har rett på sykepenger ved korona­relatert fravær, er det én gruppe som står helt uten inntekt dersom de får symptomer eller blir satt i karantene.

Publisert

Pressemelding fra selskapet Simployer (tidl. Infotjenester):

.

Helt siden starten av pandemien har det vært åpnet for at ansatte kan være borte fra jobb med sykepenger ved koronasmitte eller symptomer som gir mistanke om slik smitte. Også arbeidstakere som blir satt i karantene vil ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver og senere fra NAV.

– Endringene som er gjort under pandemien bryter med det normale prinsippet for rett til sykepenger, som sier at en ansatt må være helt eller delvis arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade for å ha rett til sykepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Den siste tidens spredning av muterte virus har ført til at enda flere arbeidstakere havner i karantene­situasjoner, siden også nærkontakter av nærkontakter skal i karantene.

Må ha rett til sykepenger

En gruppe faller imidlertid utenfor de midlertidige tiltakene som gir utvidet rett til sykepenger. Det er de som ikke har vært i jobb lenge nok til å tjene opp retten til sykepenger.

– Ansatte må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren sin i fire uker for å ha opptjent rett til sykepenger. Uten denne opptjeningen, blir det ingen rett til sykepenger uansett om fraværet er koronarelatert eller ikke. Dermed vil nyansatte stå helt uten inntekt dersom de blir satt i karantene eller får luftveis­symptomer som kan være korona, sier Brostrøm.

For ordens skyld: Ansatte som kommer direkte fra en annen jobb vil normalt ha rett til sykepenger fra NAV i perioden frem til de har opptjent sykepenger hos sin nye arbeidsgiver. NAV likestiller også mottak av enkelte ytelser fra NAV med å være i arbeid. Eksempelvis vil en arbeidstaker som har mottatt dagpenger før oppstart hos ny arbeidsgiver ha rett til sykepenger fra NAV i de første fire ukene.

Smittevernhensyn er viktig

De siste dagene har Simployers rådgivere fått flere spørsmål fra kunder som lurer på hvordan de skal håndtere ansatte som ikke har rett på sykepenger når de får et koronarelatert fravær.

– Det er viktig med tanke på smittevern at ansatte ikke kommer på jobb med symptomer som kan være korona. Den beste løsningen hadde vært at myndighetene gjorde et unntak fra vilkåret i folketrygdlovens § 8-2, slik at NAV kan ta regningen for sykefraværet for de som ikke har opptjent rett hos arbeidsgiveren, sier Brostrøm.

Han understreker at arbeidsgivere som har mulighet til det kan gi arbeidstakere uten sykepengerett permisjon med lønn ved koronarelatert fravær, dersom de ønsker det.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS