Utenfor nærsonen til en annen person er ventilasjon det viktigste tiltaket for å hindre at vi puste inn smitte­stoffer innendørs. Derfor vil man neppe være særlig tryggere med fire meter avstand til smitte­kilden enn to. Her et utsug for inneluft

Gode tips om ventilasjon og Covid-19

Inneklima­spesialist Sverre Bjørn Holøs ved SINTEF har gjennom­gått det vi i dag vet om smitte­veier, ventilasjon, utlufting, luft­rensing og innendørs smitte­risiko.

På litteratur­databasen PubMed er det i dag listet opp mer enn 140 000 artikler om Covid-19. Selv om bare en brøkdel av dette relevant for ventilasjon og inneklima, begynner vi i dag å få mye bedre kunnskap om Covid-19 og inneklima, skriver han.

Sverre Bjørn Holøs er senior­forsker ved SINTEF og under­streker at han ikke forsker aktivt på problem­stillingene, men at han har gått gjennom en del av den kunnskapen som nå finnes. Han skriver i en blogg hos SINTEF at det har tilkommet mye kunnskap i løpet av pandemien.

Sverre B. Holøs.

Kortversjonen av ny lærdom er:

  • Ventiler så godt som mulig. Sommerstid er det ingen grunn til å være beskjeden med ventileringen.
  • Vinterstid kan det tas hensyn til oppvarming, tørr luft og utendørs luft­forurensning og unngå omluft.
  • Sørg for ventilering minst to timer før rom tas i bruk, og bruk temperatur­styring og varme­gjenvinning som vanlig.
  • Dersom behovs­styringen kobles ut, slik noen har anbefalt, vil lufta følge letteste rute, og noen rom kan få lite luft. Det er derfor viktig at man ikke kobler ut behovs­styringen av disse anleggene, men heller endrer settpunkt slik at luft­mengdene raskt økes når rom tas i bruk.
  • Ventilasjon er lurt, luftrensing kan bidra. Hoved­regelen er altså at ventilasjon ikke erstatter avstand, og at avstand ikke erstatter ventilasjon.
  • Dobbel avstand er ikke dobbelt så trygt.
  • Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand.
  • Nå har vi beviset: Du skal holde deg hjemme om du er syk. Den beste måten å unngå forurenset inneluft på er alltid å holde forurensnings­kilden unna, og hvis du er smittet er det du som er forurensnings­kilde.

Holøs' innlegg er langlesing som sterkt kan anbefales. Se link under:

Kilde: Ventilasjon, inneklima og Covid-19: Dette vet vi nå!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS