Ny minstelønn for renholdere i private bedrifter som ikke har tariffavtale, innføres trolig mot slutten av mai.

Allmenngjort lønn forsinkes til mai

Har du ikke tariff­avtale og jobber i privat bedrift, må du fortsatt vente en stund på lønns­økningen som NAF, NHO SH og Virke ble enige om i desember 2020.

Publisert

Minstelønnen i ni bransjer blir vedtatt senere enn planlagt som følge av sene lønns­oppgjør og bortgangen til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Forsinkelsen omfatter blant annet renholds­bedrifter og overnatting, servering og catering. Minstelønnen skulle egentlig vært vedtatt denne uke, men er utsatt til 10. og 11. mai.

Det skriver FriFagbevegelse, som antar at minste­lønnen vil bli lovfestet med virkning fra slutten av mai.

Vedtaket vil derfor bli kraftig forsinket sammen­lignet med tidligere år. LOs Knut Bodding, som representerer arbeids­takerne i den statlig oppnevnte Tariffnemnda, som vedtar allmenn­gjøring, antar at man trolig vil oppjustere satsene i henhold til dette års mellom­oppgjør.

Kilde: Ny lovfesta minstelønn kjem ikkje før tidlegast i mai

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/ny-lovfesta-minstelonn-kjem-ikkje-for-tidlegast-i-mai-6.158.776945.ff259db603

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS