Lønnsutvikling for renholds­ledere i virksomhet 2016-2020. (Utdrag fra tabell 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter statistikkmål, yrke, sektor, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, statistikk­variabel og år.)
Lønnsutvikling for renholds­ledere i virksomhet 2016-2020. (Utdrag fra tabell 11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter statistikkmål, yrke, sektor, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, statistikk­variabel og år.)

Lederlønn sakker akterut

Ikke akkurat fete tillegg for renholds­ledere i fjor. Tall fra SSB viser en gjennom­snittlig økning på 1,2 prosent fra 2019 til 2020, mot 2,2 prosent i befolkningen som helhet.

Publisert

Om mange har vist at de setter pris på renholdslederes innsats under korona­pandemien, har dette altså ikke slått ut i kroner og øre.

Tall fra Statistisk sentralbyrå, som ble fremlagt i går, viser nemlig at gjennomsnittlig månedslønn for renholdsledere i virksomhet steg med 460 kroner fra 2019 til 2020, regnet fra november til november. Det utgjør en økning på 1,2 prosent.

Også i foregående år sakket renholdslederne akterut. Mens gjennom­snittlig måneds­lønn for alle yrkesgrupper i Norge økte med 3,7 prosent fra 2018 til 2019, økte den med bare 2,5 prosent for renholds­ledere i virksom­heter.

Stat tok igjen privat

Det «heteste» tillegget fra 2019 til 2020 fikk renholdsledere i stats­forvaltningen, som fikk en drøy tusenlapp ekstra i måneden, eller 2,7 prosent. De lå fra før lavest blant de tre sektorene og har nå såvidt tatt igjen renholdsledere i privat sektor og offentlig eide foretak, som ble avspist med 1,0 prosent i lønnsøkning.

Kommunale renholdsledere fikk lusne 310 kroner ekstra i måneden, bare 0,8 prosent. Like fullt «tronet» de fra før på lønnstoppen og gjør det fortsatt, nå med omtrent 700 kroner høyere pr. måned enn stat og privat.

Gjennomsnitt for alle

Gjennom­snittlig måneds­lønn i 2020 var kr 48 750 for alle yrkes­kategorier SSB har oppgitt tall for. Dette er en økning fra kr 47 720 fra 2019.

Lønnsøkningen var på gjennomsnittlig 2,2 prosent for alle sektorer, hvorav privat sektor og offentlig eide foretak 2,8 prosent, kommune­forvaltningen 0,7 prosent og stats­forvaltningen 1,2 prosent.

Kunne lagt til et 1-tall først

Gjennomsnitts­lønna i befolkningen er med andre ord ca. 8000 kroner høyere pr. måned enn renholdsledernes lønn.

Hadde renholdslederne, hvorav mange er utdannet på høyskole / universitet, ligget på snittet til befolkningen, kunne de grovt sett lagt til 100 000 på årslønna.

Ingen likestilling

I befolkningen som helhet fikk menn i snitt økt sin lønn med 2,3 prosent, mens kvinner fikk 2,1 prosent. Det er fortsatt langt igjen til lønns­messig likestilling, med gjennom­snitts­lønn på 51 630 for menn og 45 190 for kvinner.

Kilder:

Statistikkbanken, https://www.ssb.no/statbank/table/11418

Lønn, https://www.ssb.no/lonnansatt

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS