Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Inviterer til høring om ny Norsk Standard for helserenhold

Standard Norge inviterer til digitalt frokost­møte 10. mars. Tema er den nye norske standarden for renhold i helse- og omsorgs­tjenestene.

Publisert

Standarden er et ledelses­verktøy som retter seg mot ledere i kommune­helsetjenesten og spesialist­helsetjenesten som har ansvar for renhold. På høringsmøtet får du høre mer om innholdet i standarden blant annet fra fagpersoner som har deltatt i arbeidet.

I april 2020 ble SN/TS 6600 Ledelses­system for renhold i helse- og omsorgs­tjenesten utgitt som en teknisk spesifikasjon. Nå er arbeidet med å omdanne spesifikasjonen til en Norsk Standard i gang, og et forslag til standard er på høring.

Tittelen på standarden blir «Ledelses­systemer for renhold i helse- og omsorgs­tjenester». Mens forslaget til standard er på høring, benevnes det som «prNS 6600» for å vise at dette er et høringsforslag.

Tid: 10. mars 2021 kl 0830-1030Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

.

Les mer & påmelding hos Standard Norge:

Standard Morgen: Renhold i helse- og omsorgstjenestene – standard på høring

https://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-renhold-i-helse--og-omsorgstjenestene--standard-pa-horing/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS