Marianne Grimsøen har ledet utviklingen av Kompetanse­standarden, der store deler av bransjen har gitt nyttige innspill.

NHO SH har lansert standardisert grunn- og yrkes­kompetanse

NHO Service og Handel har det siste året ledet et prosjekt for å utvikle en felles digital plattform og kompetanse­standard for opplæring av renholdere.

Fagsjef Ingeborg Malterud i NHO SH under lanseringen.

Den nye Kompetanse­standarden ble behørig lansert og feiret onsdag 16. juni 2021 på digitalt vis. NHO Service og Handel har nå lagt ut en omtale pluss et video­opptak fra lanseringen. Det er også etablert en landings­side for Kompetanse­standarden, der du raskt får oversikt over innholdet i den.

Resten av denne artikkelen er et intervju med prosjektleder Marianne Grimsøen, som sto på trykk i Renholdsnytt nr. 3/2021:

.

– Renholdsbransjen har alltid hatt fokus på fagkompetanse, men da innenfor hver bedrift. Nå etablerer bransjen en felles kompetanse­standard som alle vil kjenne seg igjen i, sier Marianne Grimsøen, som er prosjektleder for Kompetanse­standarden.

Den nye standarden vil gi renholderen muligheten til å dokumentere grunn- og yrkes­kompetanse.

– For renholderen blir det enklere å bygge kompetanse og å gjøre en karriere i bransjen. Dermed blir det mer attraktivt å holde seg i bransjen lenger fordi man enklere kan bytte arbeidsgiver.

Økt mulighet for mobilitet både karriere­messig og mellom bedrifter vil styrke bransjens konkurranse­kraft og gjøre det lettere å rekruttere inn til bransjen. For den nye arbeids­giveren betyr det også at man slipper å gjenta en grunn­opplæring hvis den allerede er utført hos en tidligere arbeidsgiver.

Samtidig som NHO Service og Handel har vært med på å utvikle en utdanning for nivået under fagbrev, er organisasjonen også med på å utvikle et tilbud for å bygge videre fra fagbrevet.

Digital læring

Grimsøen forteller at prosjektet startet opp 1. mai 2020. Ved nyttår ble det sluppet en pilot for opplæringen i en app som i store trekk kan gjennom­føres på renholderens mobil­telefon.

– Piloten har vært til test blant «alle» bedriftene i prosjektet, altså et godt utvalg av både store og mindre bedrifter, med fokus på deltakere med ulik kompetanse innen fag, språk, teknisk erfaring, motivasjon og ledererfaring. Mer enn 50 prosesseiere, ledere og renholdere fra ni bedrifter har deltatt, forteller hun.

– Renholdere som deltok i piloten forteller at det var gøy og enkelt å bruke appen, og at de brukte opplæringen som et oppslagsverk for å slå opp ting de lurer på.

Lederne som deltok fortalte på sin side at appen gjør det enklere å systematisere opplæringen, samtidig som den gjør at renholderen i stor grad kan stå på egne bein underveis. Grimsøen under­streker at renholderen selvsagt ikke skal stå alene i opplæringen, men at renholderen lettere vil kunne ta til seg kompetanse på egen hånd og når det passer dem.

Ingeborg Malterud: - Imponert over innovasjonen i renholds­bransjen

Lang fartstid i bransjen

Marianne Grimsøen er utlånt til prosjektet fra sin vanlige stilling i ISS Facility Services AS, der hun er HR-leder i avdelingen People & Culture.

– Renhold er ofte den første jobben for mange som kommer til Norge, så jeg er opptatt av hvordan man kan senke terskelen for å komme inn i renholds­bransjen og bli godt ivaretatt der, også når det gjelder mulighet for å utvikle kompetanse, sier hun.

– I mine ca. 15 år i ISS har jeg hele tiden ivret for fagkompetanse, fagbrev, mangfold, inkludering og livslang læring, så jeg var glad for å bli spurt om å bli prosjektleder. Det har vært en flott reise å få lære om bransjen og å bli bedre kjent med så mange bedrifter.

Hun tilføyer at Kompetanse­standarden foreløpig bare vil være tilgjengelig for medlems­bedriftene i NHO Service og Handel. Disse har bidratt både med rene penger og ikke minst med svært mange timer i utviklingen, ofte på mange ulike ledernivåer.

To kompetansenivåer

Kompetanse­standarden legger opp til to nivåer:

– Nivå 1 Grunnkompetanse gir en grunn­leggende intro­duksjon til faget. Det består av seks moduler som er bygget opp rundt spørsmål og svar.

I nivå 2 Yrkes­kompetanse er det en større grad av autonomi. Her skal du mer selvstendig vurdere ulike renholds­oppdrag basert på den fag­kompetansen du har. Du skal også kunne håndtere andre renholds­oppdrag enn i nivå 1, som i hovedsak omhandler regelmessig renhold.

I prosjektet har det vært viktig at de to trinnene skal peke opp mot fagbrev.

Nivåene bruker samme terminologi som i Renholds­operatørfaget og henter elementer derfra. Samtidig skal Kompetanse­standarden ikke erstatte fagbrev, men kun være en mulig vei dit og gi en smak på hva du kan forvente deg om du tar fagbrev.

Film fra NHO SH fremsnakker renholdsyrket

Grundig forarbeid

Grimsøen forteller at bedriftene i starten la stor vekt på å finne ut hva som skulle være felles i standarden og hva bransjen hadde bruk for.

– Vi brukte også tid på å definere hva som kunne deles mellom bedriftene og hva som skulle være bedrifts­spesifikt. Vi bestemte oss også for hva som skulle være forskjellen mellom nivå 1 og 2, og hvordan disse nivåene skulle bygge opp mot et fagbrev på sikt.

– I piloten sjekket vi ut opplæringens relevans og om den lå på riktig nivå, og ikke minste testet den tekniske løsningen og bruker­vennligheten.

– I tillegg til alle som deltok i piloten, ble det koblet på en ekspertgruppe for å få et siste faglig blikk fra eksterne aktører. Både NTNU, Lilleborg, Ren-Consult, OsloMet, NAV og Norasonde Arbeids­inkludering deltok i dette arbeidet.

Ikke ment som språk­opplæring

Grimsøen understreker at standarden ikke bare vil egne seg for alle som ønsker å formalisere og/eller øke sin kompetanse, men også for mennesker med hull i CV-en, arbeids­søkere uten dokumentert kompetanse og arbeids­takere med fremmed­kulturell bakgrunn som på grunn av språk­utfordringer starter som renholdere.

– Når det gjelder språk, har vi vært tydelige på at Kompetanse­standarden handler om fag­kompetanse og ikke språk­opplæring eller arbeidslivs­kompetanse, sier hun. Den vil likevel kunne være et viktig verktøy i nettopp å bygge slik kompetanse.

– Vi har jobbet mye med språket for å holde det så enkelt som mulig, i tillegg til at vi har laget filmer og brukt mye illustrasjoner. Dessuten har vi laget en fyldig ordbok, både med faglige uttrykk og vanlige norske ord som kan være vanskelige for de med språk­utfordringer. Måten opplæringen bygges opp på, vil være en fin vei inn i arbeidslivet, mener hun.

NHO SH lanserer veiledere for bærekraft

Vil gi økt selvtillit

NHO Service og Handel håper Kompetanse­standarden vil bidra til at folk flest får styrket sin oppfatning av renholdsfaget.

– Kompetanse­standarden viser at bransjen står samlet og tar opplæring på alvor. Det blir synliggjort at renhold er et fag fra dag 1 i jobb og ikke kun forbeholdt dem som har fagbrev. Det er dessverre slik at renholdere ofte møtes ute hos kunder med at «alle kan jo vaske», underforstått at kunden kunne gjort jobben like godt selv.

– Da er det viktig at renholderne kan stå med rak rygg og være trygge i faget sitt og forklare hvordan ulike typer renholds­oppdrag krever ulike metoder.

– Vi håper at Kompetanse­standarden vil gjøre en forskjell både for renholderne og bedriftene, og at det vil bli lagt merke til både av kunder og av andre som er opptatt av renholdsfaget, avslutter prosjektleder Marianne Grimsøen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS