Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, håper og tror at de folkevalgte som skal vedta kommune­budsjettene fremover, vil ha større forståelse for at renhold bør ligge på et høyere nivå enn før.

Dobbelt så mange omsorgs­bygg med alvorlige renholds­feil i 2020

Tall fra Norsk Kommunal­teknisk Forening viser et uro­vekkende redusert renhold av omsorgsbygg. Dobbelt så mange bygg hadde feil eller alvorlige mangler i 2020 som i 2019.

En fersk analyse av «Tilstands­barometeret for kommunale bygg», viser økt omfang i 2020 av feil og mangler knyttet til renhold av omsorgsbygg. Mens 1 av 10 bygg hadde feil eller alvorlige mangler i 2019, har nå 2 av 10 feil eller alvorlige mangler.

– Som ledd i arbeidet med å forebygge smitte ble det i fjor iverksatt forsterket renhold på skole og barnehager. Dette måtte i begynnelsen håndteres uten ekstra ressurser og da måtte innsats prioriteres til utvalgte områder og bygg. Det er nok noe av forklaringen på de tallene vi ser i analysen på renhold av kommunale bygg, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Gjennomgår kvaliteten på renholdet

NKF har gjort en fersk analyse av «Tilstands­barometeret for kommunale bygg». Analysen tar for seg innvendig renhold i lys av forskrifts­messige krav knyttet til: Om renhold utføres i henhold til planene, om periodisk renhold / hovedrenhold er gjennomført og dokumentert, om renholds­sentralen er tilfreds­stillende, om det er tilrettelagt for effektivt renhold (overflater, himling, hyller, garderobe, gulv, rister, matter).

– Analysen vår avdekker at mens 1 av 10 omsorgsbygg i 2019 hadde feil eller alvorlige mangler knyttet til renhold, har dette økt til 2 av 10 i 2020. Tallene varierer fra år til år, men endringen i 2020 er nokså markant. Det som trolig er én forklaring på dette, er kommunenes behov for prioritering av renholds­ressursene i 2020 i lys av smitte­kravene knyttet til pandemien, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.

Kommunene måtte omprioritere

– Ganske raskt etter den første ned­stengningen i fjor ble det stilt krav om forsterket renhold, særlig på skoler og barnehager. Målet var jo at disse byggene skulle være åpne. For å kunne gjøre det på en forsvarlig måte og samtidig bidra til å forebygge smitte­spredning innenfor eksisterende ressurser, måtte mange kommuner omprioritere renholds­innsatsen.

Pandemien har gitt økt forståelse for daglig renhold

– Det er ingen tvil om at mange har fått økt forståelse for hvor viktig renhold er; ikke bare i en situasjon med pandemi. Det er bra at kommunene etter hvert har fått kompensert noe av de ekstra­ordinære kostnadene som har kommet som følge av pandemien, sier NKF-direktøren.

– Når det gjelder renhold, er det imidlertid grunn til å reflektere over hva som bør være normalen.

– Jeg håper og tror de folkevalgte som til syvende og sist skal vedta kommune­budsjetter, fremover vil ha større oppmerksomhet og forståelse for at renhold ligger på et nivå som trolig vil være høyere enn før. Eksempelvis er det ikke sikkert vi lenger vil synes det er normalt «at alle som går i barnehage hele tiden er forkjølet og syk». Målet må være godt renhold i alle kommunale bygg når hverdagen kommer tilbake.

Kilde: Pressemelding fra NKF

.

Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF)

er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunal­teknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommune­grenser. Foreningen har over 400 virksomhets­medlemmer, der 95% av norske kommuner er representert. Over 800 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

https://www.kommunalteknikk.no/

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS