NHOSH mener innføring av skattefradrag kan åpne et nytt marked for seriøst renhold i privatboliger. Den svenske regjeringen anser sin RUT-ordning som så vellykket at den ble utvidet ved inngangen til 2021.

De mest utsatte mister jobben først

1 av 6 servicebedrifter må si opp enda flere de neste ukene, viser nye tall fra NHO, som tar til orde for å stimulere et nytt marked for tjenesteyrkene.

Publisert

Selv om myndighetene har støttet næringsliv og arbeidstakere, har mange mistet jobben på grunn av oppsigelser eller konkurs.

Også andelen bedrifter som må permittere, øker raskt. Den første uken i januar melder over 1 av 4 bedrifter at de har permittert ansatte. Dette tallet øker til at nesten 1 av 3 bedrifter sier det samme om en periode 10-14 dager frem i tid. Det betyr at det sannsynligvis vil være en rask økning i antall permitterte i starten av det nye året, melder NHO Service og Handel, som har lagt fram nye prognoser for hvordan pandemien vil påvirke sysselsettingen innenfor tjenestesektoren.

Tjenester i hjemmet et umodent marked i Norge

– Dersom vi skal lykkes med målsetninger om lav arbeidsledighet, høy sysselsetting innenfor alle deler av arbeidsstyrken, og samtidig motvirke svart arbeid, bør samfunnet legge til rette for at det kan skapes nye jobber og utvikle nye markeder i det lovlige arbeidslivet. Et slikt marked bør stimuleres. Dette er markedet for enkle reparasjons- og servicejobber i hjemmet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Vil ha registrerte, seriøse bedrifter i stedet for svart arbeid

– I en tid med høy ledighet, behov for å skape nye jobber i nye markeder, og for å forhindre ytterligere fremvekst av svart arbeid, må det derfor innføres et økonomisk incentiv – enten i form av et skattefradrag eller et voucher-system – knyttet til tjenester i hjemmet, slik som renhold og annen service.

I Sverige viser tall at deres løsning, den såkalte RUT-ordningen, gir betydelige redusert svart økonomi. Sverige ser RUT som så vellykket at den sosialdemokratisk-ledede regjeringen utvidet ordningen ved årsskiftet. Mer om det her

Undersøkelser fra den svenske Riksrevisjonen og fra forskningsinstituttet HUI, viser dessuten at den svenske staten får igjen det aller meste av skatteletten gjennom at flere kommer seg i arbeid. Se mer her

De mest utsatte rammes først

Mennesker som jobber i arbeidsintensive yrker, gjerne med lav eller ingen formell utdanning, er blant de første som blir ledige og blant de siste som kommer tilbake til jobb. Dette har forsterket seg under Covid-19, viser forskning fra Frisch-senteret ved UiO fra oktober 2020.

Den kartla hvem som har blitt arbeidsledige under koronapandemien, og som har vanskeligheter med å finne seg ny jobb eller komme tilbake i arbeid.

Av de som var arbeidsledige i de hardest rammede bransjene i oktober, var en større andel kvinner, en større andel var uten fullført videregående utdanning, hadde lavere tidligere inntekt og var født i utlandet. Dette er sammenlignet med snittet i privat sektor.

Kilde: De mest utsatte mister jobben nå - ber Regjeringen åpne for nytt tjenestemarked

https://www.nhosh.no/politikk/rammebetingelser/2021/de-mest-utsatte-mister-jobben-na---ber-regjeringen-apne-for-nytt-tjenestemarked/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS