80 % av kantine­bedriftene har permitterte.
80 % av kantine­bedriftene har permitterte.

2 av 5 bedrifter ser mørkt på sommeren

Hele 2 av 5 bedrifter innen­for kantine og renhold tror at omsetningen vil falle de neste tre månedene. 1 av 3 tror at syssel­settingen vil gå ned i deres bedrift i den kommende tremåneders­perioden.

Pressemelding fra NHO Service og Handel:

.

Dette viser NHOs ferske medlems­undersøkelse, utført i uke 18-19, med svar fra ca 2800 bedrifter.

– Undersøkelsen under­streker hvor viktig det er for bedriftene at kompensasjons­ordningen forlenges ut oktober, slik regjeringen foreslår i revidert budsjett, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

På hjemmekontor er kjøleskapet vår egen kantine

– Kantine- og renholds­bransjen har blitt truffet helt direkte av at så mange er på hjemme­kontor. På hjemme­kontor er kjøle­skapet vår egen kantine. Mens mange nå kanskje tenker at vi går mot en slutt på denne unntaks­tilstanden, sier så mange som 2 av 5 at de fortsatt forventer redusert omsetning i tiden som kommer, sier Kaltenborn.

– Kompensasjons­ordningen dekker ikke alle tap, men er helt klart et viktig bidrag til å redde mange bedrifter over på trygg grunn. Det er nå viktig å rydde vekk all tvil om at ordningen blir forlenget ut oktober.

At hele 8 av 10 kantine­bedrifter og 6 av 10 renholds­bedrifter allerede pr. i dag har permitterte ansatte, setter tallene i et grelt perspektiv, mener NHO Service og Handel.

Gjenåpning, men fortsatt konkursfrykt

17 prosent av bedriftene i undersøkelsen melder om likviditets­problemer og 13 prosent om at de frykter å gå konkurs. Dette er knapt endret fra forrige medlems­undersøkelse i april, da vare­handelen var stengt i mange kommuner og gjenåpning og vaksinering hadde kommet kortere.

– Til tross for at en del piler peker mot gjen­åpning av skoler og samfunn, vi har sett økt vaksinering, og gjen­åpning av vare­handelen i mange kommuner, ser det ut som at effekten av dette i tjeneste­sektoren lar vente på seg, mener Kaltenborn.

– Det er derfor også svært viktig at arbeids­giver­perioden ved sykefravær og karantene fremdeles er på tre dager, og ikke 16 som i en normal­situasjon, legger hun til.

Dystre tall i undersøkelsen

Hovedpunkter i under­søkelsen, tall fra bedrifter i NHO Service og Handel:

  • 20 % forventer lavere omsetning neste tre måneder – 40 % for renhold og kantine
  • 13 % forventer lavere syssel­setting neste tre måneder – 35 % for renhold og 30 % for kantine
  • 17 % har likviditets­problemer
  • 13 % vurderer at det er reell risiko for å gå konkurs
  • 24 % har permitterte – 80 % i kantine
  • 20 % har gjennomf­ørt oppsigelser – 60 % innenfor sikkerhet
  • 10 % har planer om oppsigelser – 40 % innenfor sikkerhet
  • 30 % opplever markeds­situasjonen som «god»
  • 47 % har hatt lavere omsetning siste fire uker enn «normalt» – 70 % innenfor sikkerhet
  • 15 % hadde lavere syssel­setting sammen­lignet med forrige måned

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av NHO med 2816 svar, hvor av 392 er bedrifter i NHO Service og Handel

.

NHO Service og Handel

er en av de to største lands­foreningene i NHO. Ved inngangen til 2021 har foreningen 7400 medlems­bedrifter som omsetter for 144 mrd, og 87 500 årsverk, fordelt på 110 000 ansatte.

Bransjene i foreningen: Bemanning og Rekruttering, Drift og Service, Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, Handel, Arbeid og inkludering, samt Frisør og Velvære.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS