Det er lenge siden «alle og enhver» kunne utføre alt mulig av renholds­oppdrag. Problemet i dag er ofte ikke å få tak i arbeids­kraft, men kompetent arbeids­kraft.

Tenk nytt og tiltrekk deg nye kolleger

Både private og offentlige virksom­heter sliter med å få tak i kompe­tent arbeids­kraft. Mange setter rekrut­tering høyt på dags­ordenen, men jobber de riktig?

I en artikkel i bladet Cleanlink vil Matt Morrison fra maskin­produsenten Kaivac nødig omtale problematikken som knapphet på arbeidskraft.

66 prosent av dem som er arbeids­ledige, vurderer seriøst å bytte yrke

– Jeg vil heller kalle det en revurdering av arbeids­livet. Mange mennesker revurderer stadig det de jobber med, og det gjelder ikke minst i renholds­bransjen, mener han.

Tankene er i tråd med den amerikanske tenke­tanken Pew Research Center, som tidligere i år publiserte en studie som viste at 66 prosent av dem som er arbeids­ledige, seriøst vurderer å bytte yrke. Altså ikke jobb, men yrke.

Morrison mener at renholds­bransjen sliter enda mer med rekruttering enn andre næringer, og peker på flere årsaker:

  • Covid-19 har ført til at flere vegrer seg mot å rengjøre
  • Lønningene er ofte for lave til å tiltrekke seg arbeidskraft
  • Det finnes fortsatt en negativt stigma rundt det å jobbe som renholder
  • Mange tenker at det finnes ingen fremtid innenfor renhold
  • Noen tidligere renholds­ansatte ønsker heller å jobbe i enkeltmanns­foretak, fordi det gir økt fleksibilitet
  • Næringen oppfattes som «lavteknologi» av yngre arbeidere

Les også: 1 av 3 ser ikke muligheten for faglig utvikling (Pluss-artikkel)

Matt Morrison skulle nok ønske at han hadde en tryllestav som kunne endre allmenn­hetens oppfatning av det å rengjøre, men i den virkelige verden er det næringen selv som må jobbe annerledes.

– Hvis arbeids­takere revurderer arbeids­livet, må også virksom­hetene foreta noen revurderinger, sier han.

Myten om at alle kan gjøre rent

Har du ambisjoner for virksomhet, skal du utdanne dine medarbeidere. Og sørg for å ha en interessant stilling stående klar når de er ferdige med utdannelsen.

Les Pluss-artikkelen her

Han foreslår følgende tiltak:

  • Revurdere lønninger
  • Endre oppfatningen av renhold ved å anerkjenne yrkets betydning. Her har vi selvsagt fått «hjelp» av pandemien, som gjør at renholdere betraktes som nødvendige ansatte som bidrar til å holde folk sunne
  • Få fram at næringen beveger seg mot høyteknologi
  • Gjør opplæringen mer profesjonell ved å ta i bruk elektroniske veiledninger og ny teknologi som også bruke opplærings­videoer

Det siste punktet er særlig viktig, ifølge Matt Morrison;

– Ansatte som har fått god opplæring føler seg myndig­gjort og verdsatt. Når dette er på plass, ser de en fremtid for seg selv, for renholds­faget og næringen.

Kilde: Reassessing Cleaning Jobs To Attract New Workers

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS