Om lovforslaget går gjennom, kan både styre­møter og general­forsamlinger avholdes digitalt også etter pandemien.

Digitale årsmøter kan bli permanent mulig

Et nytt lovforslag åpner for digitale styremøter og årsmøter på permanent basis – kan gi store kostnads- og miljø­besparelser.

Publisert

Virksomheter vil med et nytt lovforslag kunne gjennomføre sine styremøter og general­forsamlinger digitalt også etter pandemien.

– Dette vil forenkle hverdagen til tusenvis av små og mellomstore bedrifter, sier Are Jerstad i SMB Norge, som nå inngår et partnerskap med styre- og general­forsamlings­portalen Orgbrain.

Det fremkommer i en presse­melding fra SMB Norge og Orgbrain.

Midlertidig kan bli permanent

I et ferskt lovforslag foreslår Regjeringen å gjøre det mulig å gjennom­føre styremøter, general­forsamlinger og årsmøter digitalt.

Dette har vært tillatt som et midlertidig unntak fra loven siden våren 2020 begrunnet i smitteverns­restriksjoner, men åpnes nå opp for å bli permanent.

Det innebærer at aksjeselskaper i f.eks. renholds­bransjen vil få økt fleksibilitet i gjennom­føringen av selskaps­møter, redusert tidsbruk og reise­kostnader, samt bedre sitt rekrutterings­grunnlaget for styret.

– Dette er et forslag som virkelig vil forenkle hverdagen til tusenvis av bedrifter. Å sikre gode og effektive styrer har aldri vært viktigere, sier Are Jerstad, som er salg- og markedssjef i SMB Norge.

Organiserer styrearbeidet

Orgbrain har utviklet en digital portal som ifølge presse­meldingen gir styrene det de trenger for å organisere og holde orden på de sentrale prosessene i styrearbeidet.

Are Jerstad fra SMB Norge og Jan Eigil Rydningen fra Orgbrain.

– Styret har en ekstremt viktig rolle for de små og mellom­store bedriftene som utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Ved å gjøre styrene bedre kan Orgbrain bidra i SMB Norges viktige arbeid med styrke nettopp denne ryggraden. Vi er stolte av at vi gjennom partner­skapet kan tilby fremtidens styrerom­løsning til norske bedrifter, sier Jan Eigil Rydningen, daglig leder i Orgbrain.

Fakta om lovforslaget

  • Hovedregelen i dagens lovverk er at saks­behandling i styret, general­forsamling og årsmøter skal være fysisk.
  • I mai 2020 ble det åpnet opp for et midlertidig unntak fra loven ved at selskaps­møter kan gjennomføres digitalt frem til slutten av juni 2021
  • I lovforslaget åpner Regjeringen for å likestille fysiske og digitale møter
  • I lovforslaget pekes det på positive effekter i form av større fleksibilitet for selskapene, bedre rekrutterings­grunnlag for styre­medlemmer, reduserte reise­kostnader og klimagevinst.
  • Totalt berøres nesten 400 000 aksjeselskaper, allmennaksje­selskaper, samvirkelag og stiftelser av lovforslaget.

Kilde: Pressemelding fra SMB Norge og Orgbrain

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS