Nei, kommunene er slett ikke like ulike som epler og bananer, mener Terje Dalgård. Når vi nå for alvor står foran å digitalisere eiendoms­driften, er det viktig at ikke hver og én finner opp kruttet på nytt.

Ingen kommune er «spesiell»

Hvorfor er ikke kommunene enda bedre til å lære av hverandre, når det kommer til digitalisering og standardisering?

Spørsmålet stilles av Terje Dalgård, eiendoms­direktør i Rælingen kommune, i siste utgave av tidsskriftet Kommunalteknikk fra Norsk Kommunal­teknisk Forening (han innlegg kan leses i sin helhet ved å følge nevnte link).

Han mener at alle jobber i offentlig forvaltning har et fenomenalt utgangs­punkt for samarbeid.

De har det samme samfunns­oppdraget og målgruppene er definert slik at kommunene ikke konkurrerer om kundene. Likevel så hører man litt for ofte at den og den metoden ikke passer for hvordan vi gjør det.

Rett nok vil forutsetningene for gjennom­føring alltid være litt forskjellig, og det vil alltid være behov for forskjellig prioritering fra en kommune til en annen. Likevel er oppdraget likt for alle kommuner.

NKF har 11 regionale nettverk som samler renholds­ledere i kommunene

Digitale stordata

Et hovedpoeng fra Dalgård er at kommunene må ta i bruk digitale hjelpemidler slik at de i fremtiden kan gjøre de samme arbeids­oppgaver med mindre økonomiske ressurser og klimagass­utslipp enn de gjør i dag.

De må også bruke stordata i større grad, slik at de kan nyttig­gjøre maskiner til å lage bedre beslutnings­grunnlag når de skal ta sine valg.

Imildertid er det ikke å jobbe smartere hvis alle lager digitale systemer som er spesial­tilpasset hver enkelt kommune.

Standardisering

Han trekker også fram nødvendigheten av standardisere hvordan vi jobber, på riktig nivå.

Hvis vi har overordnede prosess­beskrivelser som kan repeteres fra gang til gang, kan vi evaluere egen gjennom­føring, og dermed kontinuerlig forbedre oss, skriver han.

Dette er et kjent tema for de fleste, og noe mange arbeider med. Men, skriver Dalgård, vi må bort fra tanke­settet om at «vi er så spesielle at vi må gjøre det helt på vår egen måte». Det blir ikke engang som å sammen­ligne epler og bananer, det blir som å sammen­ligne epler og pannekaker, mener han.

Kilde: Den spesielle kommunen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS