Veiledningene er bransje­spesifikke og et steg på veien mot verktøy, bransjepraksis og nye standarder.

NHOSH lanserer veiledere for bærekraft

NHO Service og Handel har lansert veiledere i bærekraft for bransjene renhold, skade­sanering og kantine.

Publisert

Bærekraft­nettverket i NHOs bransje­forening Drift og Service har sammen med UN Global Compact og PwC utviklet bransje­spesifikke veiledere for operasjonelle bærekraft­strategier. Dette er steg på veien mot verktøy, bransjepraksis og nye standarder.

Du må ha innlogging hos NHO Service og Handel for å kunne lese veilederne.

– Drift og servicebransjene vil bidra til at klima­påvirkningen reduseres og ressurs­bruken blir mer sirkulær – eller sagt med andre ord: Vi vil sløse mindre, sier bransje­direktør Jorulf Brøvig Silde.

Under et nylig webinar ble veiledere presentert for 1) renholds­bransjen, 2) servering, kantine og matomsorg og 3) skadesanering.

Metodeutvikling i renhold

Hege Wilsbeck, driftsdirektør i Elite Service Partner AS, presenterte bærekraft­veilederen for renholds­bransjen. Profesjonelt renhold har over tid hatt stort fokus på metode­utvikling. Betydelige resultater er oppnådd bla med kjemikalie­reduksjon.

Veilederen har en rekke tiltak innenfor klima­vennlige produkter og metoder. Her er også tiltak innenfor områdene arbeids­forhold og kompetanse­utvikling.

Skadde bygninger og eiendommer

Marianne Mikkelsen, kvalitets- og HMS-leder i Recover AS presenterte bærekraft­veilederen for skade­sanerings­bransjen. Dette er en bransje med en forretnings­modell basert på sirkulær­økonomi. Skadede bygg og eiendom repareres og tilbake­føres som sunne boliger og arbeidsplasser i stedet for å rives.

Områdene Mennesker og arbeidsmiljø og Material og metodevalg er to av de utvalgte tiltaks­områdene for denne bransjen, med konkrete råd og tiltak på kort og lengre sikt.

Kantine og servering

Lydia Lineikro, Bærekraft­ansvarlig i Compass Group, presenterte bærekraft­veilederen for servering, kantine og matomsorg. En bærekraftig mat- og leverandør­kjede er det viktigste i denne veilederen.

Her er en rekke identifiserte tiltak både på kort og lang sikt. Flere medlems­bedrifter har gjennomført tiltakene. Et særlig viktig tema i veilederen er matsvinn og tiltak knyttet til dette.

Kilde: Lanserer bærekraft-veiledere for drift og service

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2021/lanserer-barekraft-veiledere-for-drift-og-service/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS