I en tid der det blir stadig viktigere å fremstå som «grønn», kan din bedrift høste fordeler av å bli tidlig kjent med frem­tidige standarder på området, mener Nora Johanne Klungseth ved NTNU.

Skaff deg selv et forsprang!

Ønsker du å være forberedt før inter­nasjonale trender kommer til Norge? Da bør du bli med i en standardiserings­komité, anbefaler Nora Johanne Klungseth.

Publisert

Klungseth er første­amanuensis ved Norges Natur­vitenskapelige Universitet (NTNU). Hun leder Standard Norges komité for fasilitets­styring (SN/K226) og sitter også i flere inter­nasjonale arbeids­grupper for den inter­nasjonale standardiserings­organisasjonen ISO.

Nå ønsker hun seg flere norske deltakere i dette arbeidet. Og gevinsten, den kan være stor:

– Bærekraft og digitalisering er to av de store trendene akkurat nå, uansett bransje og tema. Det er bred enighet om at det gjelder å snu situasjonen jorda er i, ved å sette alle kluter til, sier hun.

Kan gi markedsfordeler

Mange organisasjoner ønsker å fremheve at de følger en eller annen standard for miljø, bærekraft eller etisk produksjon.

– Deltakerne i en komité får gjerne nyss om ting som kommer, kanskje flere år før de faktisk kommer. På denne måten har de kunnet snu om produksjonen før standarden kommer, og har derfor fått en super markedsfordel.

– Så hvis du vil vise at du er litt fremad­rettet, er du med og utvikler for vår nasjon. Det finnes mange eksempler på at også små bedrifter har vunnet stort ved å være med i standardiserings­arbeid, sier hun.

Mange spennende tema

Det er teknisk komité nr. 267 (ISO/TC 267) som jobber med spørsmål rundt Facility Management. Denne er igjen inndelt i arbeidsgrupper. Noe av det disse jobber med er:

  • Teknologi i FM og det at det skal bli det enklere for folk å bestille datasystem – herunder å få ulike system til å snakke sammen uten å ha detaljert kunnskap.
  • Nøkkeltall (KPI-er) og forbedring.
  • En huskeliste for drift og beredskaps­håndtering under pandemier, slik at du fort kommer i gang med tiltak når en krise er på vei.
  • FMs påvirkning på organisasjons­adferd.
  • Renhold og Covid-19 i form av å se på hvordan helsebygg kan utformes for å avgrense smitte, akkurat dette siste arbeidet utføres under annen ISO-komité (ISO/TC 59) som orienterer og samarbeider med komiteen for FM.

Gratis å være med

Nora Johanne Klungseth fremhever at vi i Norge er svært heldig stilt når det gjelder standardiserings­arbeid. Det er nemlig gratis å være med.

– Typisk avholdes det to fysiske inter­nasjonale treff i året, selv om vi i 2020 møttes over nett, sier Klungseth.

– Man må bare dekke sin egen arbeidstid og reisepenger. I andre land må man ofte betale, fordi deltakelsen gir så store muligheter til nettverks­bygging. Så vi er i en ganske unik situasjon.

Les mer om arbeidet i ISO-komité 267 på:
https://committee.iso.org/home/tc267

Her kan du lese mer om ISO-standarder som er under utvikling:
https://committee.iso.org/sites/tc267/home/projects/current-activity/tc267-ag-1-roadmap.html

Her kan du lese mer om den europeiske standardiserings­komiteen (CEN):
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx

Prosjekter innenfor fasilitets­styring hos Standard Norge:
https://www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/fasilitetsstyring/prosjekter-innenfor-fasilitetsstyring-fm-og-tilgrensende-omrader/

.

Bredt arbeid

Innenfor standardisering pågår det for eksempel:

1. europeisk arbeid som fokuserer på

a. Areal og volum i FM

b. FM prosesser og prinsipper

2. globalt arbeid som fokuserer på

a. Terminologi i FM

b. Bærekraft

c. Benchmarking og KPI for måling av tjenester

d. Teknologi i FM

e. Guide for FM-ledelse under kriser som Covid-19

f. FMs påvirkning på organisasjons­adferd

g. Hvordan bygg kan designes bedre for å hindre smitte­spredning

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS