All bruk av mobil­telefon, både håndholdt og med handsfree, er forbudt så lenge kjøre­tøyet er i drift.
All bruk av mobil­telefon, både håndholdt og med handsfree, er forbudt så lenge kjøre­tøyet er i drift.

Sodexo innfører regler for økt trafikk­sikkerhet

Innskjerper krav om å være uthvilt og nekter bruk av mobil­telefon i bil.

Publisert

Sodexo er et globalt selskap med 42 000 ansatte. Globalt er det slik at 5 prosent av de mest alvorlige ulykkene i Sodexo involverer trafikk­sikkerhet og kjøretøy. I gjennom­snitt dør én Sodexo-ansatt i tjeneste hvert år i en bilulykke, skriver selskapet i en pressemelding.

Derfor innfører Sodexo denne høsten nye globale retnings­linjer for kjøring og trafikk­sikkerhet.

De nye retnings­linjene har fokus på to av de viktigste årsakene til trafikk­ulykker, som er tretthet og forstyrrelser.

  • Bruk av mobil­telefon (både håndholdt og handsfree) er forbudt så lenge kjøre­tøyet er i drift.
  • Vi tar kun fatt på en bilreise når vi føler oss tilstrekkelig uthvilt.

Hva betyr dette i praksis?

Selv om vi i Norge allerede har et forbud mot hånd­holdte mobil­telefoner, så tar Sodexo altså dette et skritt lengre ved å forby telefon­samtaler, også når dette går via blåtann i bilen.

Prøver du å komme i kontakt med en av deres med­arbeidere, og ved­kommende sitter i bilen, så vil medarbeideren ikke kunne motta samtalen, men vil ta kontakt så snart bilen er stanset.

Kilde: Sodexo innfører nye regler for trafikksikkerhet (ekstern link til Sodexo)

Empty article - Title

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS